Korraldatud jäätmevedu Haljala piirkonnas

18.07.22

Alates 1.detsembrist 2019 kehtivad Haljala vallas Haljala veopiirkonnas jäätmeveo teenuste hinnad:

Maht

Vana hind km-ta

Uus hind km-ta

Uus hind km-ga

80 l

0,01

0,81

0,97

100 l

1,1

1,01

1,21

140 l

0,01

1,42

1,70

240 l

0,01

2,43

2,92

370 l

2,6

3,75

4,50

600 l

4,9

6,08

7,30

800 l

5,1

8,11

9,73

1500  l

14,4

15,21

18,25

2500 l

22

25,35

30,42

4500 l

33

45,63

54,76


 Alates 01.septembrist 2017 muutus endise Haljala valla territooriumil jäätmevedaja. Ragn-Sellsil on ainuõigus vedada segaolmejäätmeid. Seoses vedaja vahetumisega on tekkinud korduvad küsimused, millele allpool leiate vastused.

*  Kas pean saadetud lepingu tagasi saatma?

Soovituslikult jah, kuna vedaja-kinnistu omaniku vahelisi kokkuleppeid reguleerib kliendileping, nt mahuti omand, mahuti suurus, veo sagedus jne.

*  Ei ole siiani lepingut saanud.

Sellisel juhul palume kindlasti võtta ühendust Ragn-Sellsi klienditeenindusega 6060439, et kontrollida, kas aadress on õige, kuhu Vedaja on lepingu välja saatnud.

*  Elan tiheasustuses, kuid soovin harvemat tühjendust.

Selleks tuleb pöörduda Haljala vallavalitsuse poole, kellel on õigus lubada harvemat tühjendussagedust, kui on kinnistu omaniku poolt täidetud vastavad tingimused (kinnistul on tagatud kompostimine kinnises kompostimisnõus). Vedaja muudab sageduse ära alles siis, kui vallavalitsus on vastava info edastanud. Tiheasustusalad on - Haljala alevik, Essu küla (Pargi, Antsu, Mõisa tn piirkonna majad) ja Aaspere küla (Trahteri, Tamme ja Kase tee piirkonna majad).

*  Kuidas ma saan teada järgnevate aastate graafikuid?

Vedaja saadab tasuta kõikidele Haljala vallas olevatele klientidele iga järgneva aasta veograafiku hiljemalt 2 nädalat enne uut aastat e-mailile või selle puudumisel tavapostiga.  Jäätmevaldaja võib omal soovil tellida täiendava graafiku saatmist (tavapostile saatmine on tasuline, e-mailile tasuta). Lisaks on graafikuid võimalik vaadata Ragn-Sellsi kodulehelt www.ragnsells.ee/graafik   või iseteenindusest www.ragnsells.ee/iseteenindus Ragn-Sells saadab oma klientidele ka e-mailile tühjenduspäeva meeletuletusi (eelduseks, et olete Ragn-Sellsile edastanud oma e-maili ja isikukoodi).

*  Kuhu tuleb konteiner tühjenduspäeval välja panna?

Kuni 240 liitrised konteinerid ja kilekotid võivad asuda kuni 10 meetri kaugusel ja suuremad kui 240 liitrised ratastel jäätmemahutid võivad asuda kuni 5 meetri kaugusel jäätmeveoki võimalikust peatuskohast. Kuna jäätmeveokid on rasked ja Haljala valla jäätmehoolduseeskirja järgi juurdesõidu teed mahutitele peavad olema piisava kandevõimega , siis võimalik peatumiskoht on üldjuhul üldkasutatava tee ääres. Juurdepääsutee, mis on vähemalt 4 meetri laiune, peab kuni mahutini olema kõva kattega ja sellel ei tohi esineda eritasandilisi astmeid. Mahuti ees peab olema jäätmeveoki jaoks vähemalt 20 m manööverdamisruumi. Mahuti enda ümber peab olema vähemalt 1m vaba ruumi selle teenindamiseks. Ligipääsu tee mahutini peab olema puhas ning lume- ja jäävaba. Vedaja hindab tee olukorda ja mittevastava tee korral erinevate takistuste ärahoidmiseks (auto kinni jäämine, teelt ära vajumine jms) jätab kinnistuni sõitmata. Korraliku tee olemasolu korral võib teenuse osutamist takistada ka ümberkeeramis võimaluse puudumine maja juures või hoovis. Kui jäätmevaldaja ise näeb, et tema kinnistuni ei ole võimalik raskeveokiga sõita, siis palume Vedaja klienditeenindusega ühendust võtta, et kokku leppida võimalik mahuti asukoht.

Kuna hajaasustuses on enamusel üldkasutatava tee ääres postkastid, siis soovitame kinnistu nimega märgistatud jäätmemahuti tühjenduspäeval sinna juurde tuua. Vajadusel saate tellida ka käsitranspordi teenust.

*  Mul on pangas püsimakse korraldus jäätmeveo arvete tasumiseks tehtud. Kas see kehtib edasi?

Kui püsimakse korraldus on tehtud endise vedajaga (Eesti Keskkonnateenused), siis kindlasti tuleb see peale nende viimase arve tasumist lõpetada ja soovi korral sõlmida uus püsimakse korraldus Ragn-Sellsi poolt saadetud arvete tasumiseks. Selle tegemiseks ei pea vedaja poole pöörduma, vaid isik saab ise pangas ümbervormistuse ära teha.

*  Kuidas ühendust saada Ragn-Sellsi klienditeenindusega?

Ragn-Sellsi klienditeeninduse number on 6060439. Helistades sellele numbrile pakutakse valikuna valida, kas 1 – arved (küsimused, probleemid arvetega), 2 – tellimused (soovite nt tellida lisavedu), 3 – korraldatud jäätmevedu (kõik muud küsimused seoses korraldatud jäätmeveoga – graafikud, ära jäänud tühjendused jms) .

Alati saab oma küsimuse esitada e-maili teel aadressile info@ragnsells.ee või virumaa@ragnsells.com.  Lähim Ragn-Sellsi klienditeeninduse punkt asub Kiviõlis, Uus tn 1.

Taotlusvormid         

Haljala valla jäätmekava

Haljala valla jäätmehoolduseeskiri

Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord

Haljala valla jäätmevaldajate registri asutamine ja jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus

Toimetaja: ALEXEY DEMIN