Lasteaedade kontaktid

26.07.22
Lasteaed Aadress Kontakttelefon E-posti aadress
Haljala Lasteaed Pesapuu Schönbergi tee 1, Haljala 325 0412 lasteaed@haljalalasteaed.ee
Võsu Kooli Võsu lasteaiarühm   Kooli 1, Võsu 372 5912 7966 paasupesa@vosukool.ee
Võsu Kooli Vihula lasteaiarühm Kooli, Vihula küla

372 5886 7320

sarasilmad@vosukool.ee
Võsu Kooli Võsupere lasteaiarühm Mudila, Võsupere küla 372 5750 2375
372 5871 8350
kullaterad@vosukool.ee;
roomupallid@vosukool.ee

 

Lasteaedade koduleheküljed: Haljala Lasteaed Pesapuu ja Võsu Kooli lasteaiarühmad.

 


Head Haljala valla lasteaiaealiste laste vanemad!

Ootame teie avaldusi Võsu kooli lasteaiarühmadesse Võsul, Vihulas ja Võsuperes ning Haljala lasteaeda Pesapuu käesoleva aasta 20. maiks.

Avalduste blanketid leiate üleskutse jalusest.

Õigeaegselt esitatud avaldused aitavad meil kavandada lasteaiarühmade täitumist ning võimaldavad vajadusel ümber korraldada õpilasliine.

Lisainfot Võsu Kooli lasteaiarühmade kohta jagab Aet Kruusimägi (tel 5649 5863, info@vosukool.ee) ja Haljala Lasteaed Pesapuu kohta Riina Tamberg (tel 5646 3478, lasteaed@haljalalasteaed.ee).

Avaldusi ootame vanematelt, kelle laps alles alustab lasteiaias käimist või kes vahetab lasteaeda. Oleme juba ette tänulikud.

 

Toimetaja: KENT KERNER