Üldinfo ja kontaktid

2.12.23

Lumest puhastatakse kõik talvel kasutuses olevad vallale kuuluvad teed ja avaliku kasutusega erateed. Lisaks tehakse vallas kehtiva korra kohaselt tasuta lumetõrjet teatud tingimustel ka avaliku kasutuseta erateedel, mis viivad aastaringselt alalise elukohana kasutatavate majapidamisteni.

Haljala valla kohalikel teedel tehakse lumetõrjet lume paksuse korral alates 10 cm (hajaasutuses) või alates 5 cm (tiheasustuses). Esmalt tagatakse avalikus kasutuses olevate teede läbitavus ning seejärel toimub erateede lumetõrje. Tuisu ja lumesaju ajal erateid üldjuhul ei lükata ning erateede lumetõrjet alustatakse peale tuisu ja lumesaju lõppu ning kui lume paksus ületab 15 sentimeetrit. Erateedel tehakse lumetõrjet juhul, kui see on tehniliselt võimalik.

Lumetõrje piirkonnad ja kontaktid

Võsu piirkond: FSE Capital OÜ, tel 5656 2996, e-post: fse@online.ee

Käsmu piirkond: Haljala valla majanduskeskus, tel 5621 7200, e-post: majanduskeskus@haljala.ee

Idavere-Võle-Vanamõisa piirkond: Keskuse Agro OÜ, tel 511 3486, e-post: e.heinpold@gmail.com

Kisuvere-Lihulõpe-Auküla piirkond: Mevot Invest OÜ, tel 5347 7840, e-post: mevotinvest@gmail.com

Vergi-Sagadi-Altja piirkond: Pendri OÜ, tel 551 7871, e-post: assoeinberg@gmail.com

Eru-Võhma piirkond: Pendri OÜ, 551 7871, e-post: assoeinberg@gmail.com

Ilumäe-Joandu piirkond: Pendri OÜ, 551 7871, e-post: assoeinberg@gmail.com

Palmse-Sakussaare piirkond: Pendri OÜ, 551 7871, e-post: assoeinberg@gmail.com

Noonu-Annikvere-Metsiku-Kakuvälja piirkond: Raja talu Kaupo Uukivi, 5210 723, e-post: kaupo.uukivi@mail.ee

Eisma-Karepa-Rutja-Toolse piirkond: Saetare OÜ, tel 5661 0410, e-post: info@saetare.ee

Aaspere-Kõldu-Sauste-Kavastu-Liiguste piirkond: Teenuse Ekspert OÜ, tel 5622 4797, e-post: teenuseekspertou@gmail.com

Essu-Varangu piirkond: Teenuse Ekspert OÜ, tel 5622 4797, e-post: teenuseekspertou@gmail.com

Vihula-Karula-Vainupea piirkond: Teenuse Ekspert OÜ, tel 5622 4797, e-post: teenuseekspertou@gmail.com

Haljala valla poolne kontakt lumetõrje küsimustes:
Haljala valla majanduskeskuse juht Avo Bergström, tel 5621 7200, e-post Avo.Bergstrom@haljala.ee.
Toimetaja: KENT KERNER