Haljala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020–2031

9.11.20

Haljala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava

aastateks 2020–2031 menetlus:

Haljala Vallavolikogu kiitis 29.09.2020 heaks Haljala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020–2031 (ÜVK AK)  ja finantsanalüüsi ning suunas avalikule väljapanekule.

ÜVK Arengukava koos lisafailidega on leitav SIIN:

ÜVK AK avalik väljapanek toimus 5. oktoobrist kuni 26. oktoobrini.  

Igaühel oli õigus avaliku väljapaneku kestel esitada Haljala Vallavalitsusele kirjalikke ettepanekuid, Avalikustamise ajal esitatud kokku 12 ettepanekut.

Haljala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020–2031 kohta avaliku väljapaneku jooksul laekunud ettepanekute arutamiseks korraldati avalik arutelu 

28. oktoobril 2020, kell 19:00 Võsu rannaklubis

29. oktoobril 2020, kell 19:00 Haljala rahvamajas.

 

Esitatud ettepanekud koos vallavalituses ja juhtivkomisjoni seisukohtadega.

Avaliku arutelu protokoll 28.10.2020 Võsu   Osalejate reg leht 

Avaliku arutelu protokoll 29.10.2020 Haljala    Osalejate reg leg

Toimetaja: RIINA MUST

Haljala valla jäätmekava 2021-2026 avalik väljapanek

8.10.20

Haljala valla jäätmekava 2021-2026 menetlus:

Haljala Vallavolikogu kiitis 15.09.2020 heaks Haljala valla jäätmekava 2021-2026 eelnõu ja suunas avalikule väljapanekule.

Haljala valla jäätmekava 2021-2026 avalik väljapanek toimub 15. oktoobrist kuni 15. novembrini.

Igaühel on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada Haljala Vallavalitsusele kirjalikke ettepanekuid, kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile haljala@haljala.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressidel Mere tn 6, Võsu alevik, 45501 või Rakvere mnt 3, Haljala alevik, 45301.

Haljala valla jäätmekava 2021-2026 kohta avaliku väljapaneku jooksul laekunud ettepanekute arutamiseks korraldatakse avalik arutelu:

24. novembril 2020, kell 19:00 Haljala rahvamajas

25. novembril 2020, kell 19:00 Võsu rannaklubis

 

Kui ettepanekuid ei laeku avalikku arutelu ei korraldata.

 

 

Toimetaja: RIINA MUST