Kas vallamaja peaks asuma Võsul või Haljalas?

5.11.21

Haljala Vallavalitsus korraldas salajase küsitluse küsitluspunktides ja elektrooniliselt rahvaarvamuse väljaselgitamiseks vallamaja asukoha osas Haljala valla haldusterritooriumil. (Vallavolikogu 20.11.2018 otsuse nr 69 „Rahvahääletuse korraldamine" alusel ja Vallavalitsuse korraldusega)

Hääletamisel paluti vastajatel end määratleda elukohajärgselt ühe järgnevalt loetletud kandi elanikuna: Käsmu, Võsu, Aaspere, Haljala, Varangu, Võhma-Palmse, Vergi-Sagadi, Essu, Vihula-Annikvere või Karepa. Seejärel oli võimalik vastata küsimusele: kumba asulat peate sobilikumaks vallamaja asukohaks, kas Haljala või Võsu?

Elektrooniline hääletamine toimus VOLIS keskkonnas Haljala valla veebilehel www.haljala.ee 1. detsembrist kuni 9. detsembri 2018 südaööni.

Lisaks elektroonilisele hääletamisele oli korraldatud ka hääle andmise võimalus küsitluspunktides 10. detsembril 2018 Haljala vallamajas Võsul, 11. detsembril 2018 Haljala teenuskeskuses Haljalas, 12. detsembril 2018 Vihula lasteaias  ja 13. detsembril 2018 Karepa raamatukogus. Oma meelsust sai neil päevadel näidata kell 13-19. 

Küsitlusest oli õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud isikul, kes rahvastikuregistri andmetel elab Haljala vallas.

Kui isiku tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus oli takistuseks tema osalemisele küsitluskohas toimuval küsitlusel, sai küsitluslehte täita kodus. 

Toimetaja: KENT KERNER

Vallamaja asukoha rahvahääletuse tulemused

  Rahvahääletusel osales 641 kodanikku, kellest 251 andsid hääle Võsu poolt ja 390 Haljala pool. Täpne jaotus on kirjeldatud komisjoni protokollis.