Riigikogu valimised toimuvad 3. märtsil

12.02.19

Kus mina saan Riigikogu valmistel hääletada?

21.- 27. veebruaril toimub e-hääletamine.

21.- 24. veebruaril on võimalik hääletada Lääne-Virumaa Keskraamatukogu ruumides (Lai tn 7, Rakvere). 

25. -27. veebrualil saab eelvalimistel osaleda ükskõik, millise piirkonna valimisjaoksonnas.

3. märtsil saab hääletada elukohajärgses valimisjaokskonnas. 

3. märtsil saab mõjuval põhjustel hääletada kodus avalduse alusel. Lisainfo: riina.must@haljala.ee või telefonil 327 8223.

Haljala vallas on kaks valimsijaoskonda: Võsu ja Haljala. Võsu valimisjaoskond tegutseb Võsu Rannaklubis (Mere tn 6, Võsu alevik) ja Haljala valimisjoaksond Haljala Rahvamajas aadressiga Tallinna mnt 13, Haljala alevik.

22. jaanuaril otsustas Haljala Vallavolikogu jaoskonnakomisjoni moodustamise. 

NB! Haljala teenuskeskuses hääletada ei saa!

-------------------------------

Oma piirkonna saab teha kindlaks valimiste kaardilt: https://valimised.rahvastikuregister.ee/

Kogu info valimiste korraldamise kohta on leitav www.valimised.ee. Valijatele on tööajal avatud infotelefon 631 6633.

------------------------------

Riigikogu valimistel hääletamistulemuste kindlakstegemine toimub häältelugemiskomisjoni poolt, kelleks nüüdsest on valla valmimiskomisjon,  valimispäevale järgneval päeval s o esmaspäeval, 4.märtsil 2019, kell 10:00 Võsul vallamajas.

-----------------------------

Riigi valimisteenistuse juhi Priit Vinkeli artikkel Valimistel on igal häälel jõud - ilmus Haljala Valla Sõnumites

Valimistega seonduv on lahti kirjutatud artiklis Haljala vallas avatakse kaks valimisjaoskonda, artikkel ilmus Haljala Valla Sõnumites.

Toimetaja: RIINA MUST