Tänavakaubandus

1.08.22

Haljala Vallavalitsus kinnitas oma 5. mai 2021. a istungil korraldusega nr 196 Haljala valla tänavakaubanduse piirkondade hinnad.

 

Võsu turuplatsil (aadressiga Mere tn 49a, Võsu alevik)

KIOSK 

- üks päev 5 eurot

- 10 päeva 25 eurot

- üks kuu 40 eurot

MÜÜGIKOHT (kuni 5 ruutmeetrit)

- üks päev 3 eurot

- 10 päeva 15 eurot

- üks kuu 25 eurot

 

Haljalas aadressil Tallinna mnt 1b

MÜÜGIKOHT (kuni 5 ruutmeetrit)

- üks päev 3 eurot

- 10 päeva 15 eurot

- üks kuu 25 eurot

 

Lisaks ülalmainitud Võsu aleviku kauplemisaladele tohib kaubandustegevusega tegeleda ka rannaala lähedusse jäävatel aladel (vaata kaarti).

Nendes kaubandusaladel on võimalus valida lisaks tavapärasele müügikohale ka  elektri võimalusega müügikoht.

Hinnad kaubandusaladel 1-4 on järgmised:

ELEKTRI VÕIMALUSEGA MÜÜGIKOHT (kuni 10 ruutmeetrit)

- E-N üks päev 15 eurot

- R-P üks päev 20 eurot

- nädalavahetus R-P 40 eurot

- üks kuu 250 eurot

 

ELEKTRI VÕIMALUSETA MÜÜGIKOHT (kuni 10 ruutmeetrit)

- E-N üks päev 10 eurot

- R-P üks päev 15 eurot

- nädalavahetus R-P 35 eurot

- üks kuu 150 eurot

Uutel kaubandustegevuseks määratud aladel on võimalik kaubelda ka pikema peroodi vältel. Kui kauplemisperiood on pikem kui üks nädalavahetus, sõlmitakse kauplejaga eraldi maakasutuse leping. Sarnaselt toimitakse ka Võsu turuplatsil asuvate kioskitega. Teiste müügialade puhul vormistatakse luba kauplemiseks müügipiletina. 

Kandekaubandus, mis toimub müüja käest, käsikorvist, kandelaualt või muust müüja poolt kantavast või kaasaveetavast inventarist, on lubatud Võsu alevikus vallale kuuluval territooriumil ja rannaalal. Rannaalale on lubatud teenuse osutamiseks paigaldada ainult igapäevaselt teisaldatavaid vahendeid.

Kaupleja tegevuskoha kooskõlastab majandusteenistus.
Müügipileti väljastab vallakantselei. Lisainfo telefonil 325 8630.
Toimetaja: ALEXEY DEMIN