18.11.20

 

HALJALA VALLA AURAAMAT

Kanded alates aastast 1998

25. oktoobril 2017 moodustus Haljala valla ja Vihula valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus Haljala vald, mis on ühinenud omavalitsuste üldõigusjärglane

AUKODANIKUD

 

SALME  HEINLA

Pikaaegne koolijuht ja emakeele õpetaja, kultuurielu eestvedaja

Haljala Vallavolikogu 19.04.2007 otsus nr 74

AINO  KAASIK

Pikaaegne koduloouurija

Haljala Vallavolikogu 19.04.2007 otsus nr 74

HARRY  VELDI

Pikaaegne kultuurielu edendaja ja estraadiringi eestvedaja

Haljala Vallavolikogu 19.04.2007 otsus nr 74

TOOMAS VAREK

Pikaaegne Viru kolhoosi  ja Viru Õlu juht, aktiivne kodukandi arengusse panustaja

Haljala Vallavolikogu 17.04.2012 otsus nr 180

VIIVI VOORAND

Pärimuskultuuri alalhoidja ja Lahemaa Rahvamuusikute juhendaja ning pikaaegne koorijuht.

Haljala Vallavolikogu 17.04.2012 otsus nr 180

ELVE VELDI

Pikaaegne kultuurielu eestvedaja ja traditsioonide algataja

Haljala Vallavolikogu 15.04.2014 otsus nr 42

HILLE HANSAAR

Haljala valla esimene vallavanem ja aktiivne ühiskondliku ellu panustaja.

Haljala Vallavolikogu 15.04.2014 otsus nr 42

JÜRI SIKKUT

Pikaaegsele vallavaanemale ja pühendunult  panustamisse omavalitsuse arengusse

Haljala Vallavolikogu 15.04.2014 otsus nr 42

TIIU TORPAN

Pikaaegne rahvatantsujuht ja kultuurielu edendaja

Haljala Vallavolikogu 15.04.2014 otsus nr 42

JAAN NEUDORF

Pikaaegse töö eest tuletõrje eestvedajana

Haljala Vallavolikogu 17.01.2017 otsus nr 183

THOMAS VON DELLINGHAUSEN

Haljala kiriku restaureerimise rahastamise korraldamise ja toetamise eest

Haljala Vallavolikogu 17.01.2017 otsus nr 183

KOIDU SAAMOT

Pikaaegse ja tänuväärse töö eest perearstina

Haljala Vallavolikogu 28.01.2020 otsus nr 135

 

ELUTÖÖPREEMIA

 

 

LAINE TART

Eluaegne Võsu kooli õpetaja ja kultuuritöötaja, kes juba koolis alustas rahvatantsuringide juhendamisega. Kohalik MAA SOOL.

Vihula Vallavolikogu 13.12.2007 otsus nr 155

LUULE AASMÄE

Teinud aastaid kultuuritööd Võsul. Kandnud näitemängu traditsiooni alates 1960. aastast ja oli nii lavastaja, riietur, grimeerija, valgustaja, helitehnik kui ka stsenarist. Tema tegemised on ulatunud koolilavadelt suurte kinolinadeni.

Vihula Vallavolikogu 11.12.2008 otsus nr 237

VILLU JAHILO

Aktiivne ajaloomaterjalide koguja, Ilumäe Vabadussõja Mälestussamba taastaja, raamatu „Mets ja vend" autor, Ilumäe külamuuseumi asutaja, kauaaegne Ilumäe külavanem

Vihula Vallavolikogu 14.01.2010 otsus nr 43

HELVE-ELFRIDE TINGAS

Töötanud 47 aastat õpetajana, neist 43 aastat Vihula vallas Annikvere ja Vihula koolis, kuni 2008 kevadeni Vihula koolis laste käsitööringi juhendaja ning asendusõpetaja

Vihula Vallavolikogu 10.02.2011 otsus nr 91

ILMA MÄNNIK

Pika aja jooksul aidanud kaasa valla arengule ja valla positiivse maine kujundamisele, aastaid juhtinud MTÜ-d Virumaa Lootus ja korraldanud maakonna kauni kodu konkursse

Vihula Vallavolikogu 12.01.2012 otsus nr 149

SIGNE ja VALDEK KAASIK

Põlised Karepa kandi kultuuritegelased ja ja ajaloouurijad

Vihula Vallavolikogu 12.01.2012 otsus nr 149

VALLI LEMBER-BOGATKINA

Kunstnik, Karepa kandi kultuurielu rikastaja ja Vihula valla tutvustaja läbi maalikunsti

Vihula Vallavolikogu 13.02.2014 otsus nr 33

EERIK KAAREND

Koduajaloo uurija, Käsmu küla kaptenite, KLO aurulaevade ja Käsmu purjelaevade andmebaaside koostaja

Vihula Vallavolikogu 12.02.2015 otsus nr 65

MARI-ANNE HELJAS

Võsu ajaloouurija, raamatu Võsu rahvas ja tema lugu" koostaja, kommunismiohvrite mälestusmärgi paigaldamise eestvedaja

Vihula Vallavolikogu 11.02.2016 otsus nr 102

HANNO NÕMME

Pikaaegne Käsmu piirkonna metsaülem, Rakvere metsaühistu asutajaliige, Virumaa Rannakalurite Ühingu aktiivne liige, Võsu sadama ehitamise algataja ja eestvedaja, OÜ Vihula Valla Veevärk nõukogu liikmena panustanud Võsu, Käsmu ja Võsupere projektide arengusse

Vihula Vallavolikogu 9.02.2017 otsus nr 164

MALLE KOMP

Võhma-Palmse piirkonna pikaaegne kultuurijuht ja rahvakultuuri edendaja, Võhma kandis seltsitegevusele alusepanija, abivalmis ja tegus Võhma külavanem

Haljala Vallavolikogu 16.01.2018 otsus nr 28

VENDO ELLAMAA

märkimisväärse panuse eest kohaliku maaelu ja valla arengusse.

Haljala Vallavolikogu 19.02.2019 otsus nr 83

(elutöö preemia suurus 1600 eurot)

AARNE VAIK

Käsmu meremuuseumi asutaja, kodukandi ajaloo koguja ja talletaja

Haljala Vallavolikogu 28.01.2020 otsus nr 136

 

 

 

KULTUURIPREEMIA

 

SALME  HEINLA

Haljala VV korraldus 16.12.1998 nr 600

VIIVI  VOORAND

Haljala VV korraldus 13.12.2000 nr 573

VOLDEMAR  NAGEL

Haljala VV korraldus 13.12.2000 nr 573

HARRY  VELDI

Haljala VV korraldus 20.12.2002 nr 692

TIIU  TORPAN

Haljala VV korraldus 27.12.2004 nr 438

ASTA  SAMOLBERG

Haljala VV korraldus 11.12.2006 nr 389

KÜLLI  HEINLA

Haljala VV korraldus 11.12.2006 nr 389

LEMBIT  KIRSIPU

kui ühele Haljala piirkonna muusikaelu kujundajale

Haljala VV korraldus 17.12.2008 nr 529

HENN ALTMÄE

kui Haljala valla kultuuri ja hariduselu edendajale

Haljala VV korraldus 22.12.2010 nr 440

MTÜ HALJALA KULTUURISELTS

kui Haljala valla kultuuri ja hariduselu edendajale

Haljala VV korraldus 12.12.2012 nr 498

MTÜ HALJALA NOORTEKESKUS

aktiivse koolivälise vaba aja sisustamise ja huvitegevuse korraldamise eest

Haljala VV korraldus 17.12.2014 nr 383

MARTTI SAMOLBERG

Haljala Rahvamaja näiteringi pikaaegse ja eduka juhtimise eest

Haljala VV korraldus 20.12.2016 nr 261

25. oktoobril 2017 moodustus Haljala valla ja Vihula valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus Haljala vald, mis on ühinenud omavalitsuste üldõigusjärglane ja alates 2018 aastast kultuuripreemiat eraldi tunnustusavaldusena välja ei anta.

 

 

AASTA TEGU

 

 

 

Balti- saksa aadliperekonnad: annetasid Haljala kiriku katuse restaureerimiseks

Haljala Vallavolikogu 22.01.2008 otsus nr 110

VON DELLINGSHAUSEN

 

VON SCHUBERT

 

VON BREVERN

 

VON DEHNI

 

Haljala Gümnaasiumi raamatu

„OKKAKESE LOOD"  ilmumine

Haljala Vallavolikogu 22.01.2008 otsus nr 110

VÕSU MAANTEE KÕNNITEE KOOS TÄNAVAVALGUSTUSE RAJAMISEGA

Haljala Vallavolikogu 22.01.2013 otsus nr 198

MTÜ  ANS.AMBEL  poolt lavastatud noortemuusikal „KUMMITUSMUUSIKAL"

Haljala Vallavolikogu 28.01.2014 ostus nr 22

Haljala Põllu 8 korterelamu kompleksne energiasäästlik renoveerimine

Haljala Vallavolikogu 20.01.2015 otsus nr 88

Haljala Gümnaasiumi POISTE KORVPALLI VÕISTKONNA OSALEMINE KOOLIDE MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSTEL Prantsusmaal Limogesis

Haljala Vallavolikogu 19.01.2016 otsus nr 142

HALJALA KIRIKUHOONE UUS PÕRAND

Haljala Vallavolikogu 17.01.2017 otsus nr 184

 

 

 

AASTA TEGIJA

 

 

 

MARI-ANNE HELJAS

Vihula valla Aasta Tegija 2009 kultuuri valdkonnas

Vihula Vallavolikogu 14.01.2010 otsus nr 44

KIIRI KALLASTE

Vihula valla Aasta Tegija 2010 hariduse valdkonnas

 

Vihula Vallavolikogu 10.02.2011 ostus nr 92

MERIKENE TEPPE

Vihula valla Aasta Tegija 2010 kultuuri valdkonnas

Vihula Vallavolikogu 10.02.2011 ostus nr 92

TIIA LAHT

Vihula valla Aasta Tegija 2010 ettevõtluse valdkonnas

Vihula Vallavolikogu 10.02.2011 ostus nr 92

VALDEK KILK

Vihula valla Aasta Tegija 2010 seltsielu valdkonnas

Vihula Vallavolikogu 10.02.2011 ostus nr 92

JAAN SOONISTE

Vihula valla Aasta Tegija 2010 spordi valdkonnas

Vihula Vallavolikogu 10.02.2011 ostus nr 92

MARINA TOMIKAS

Vihula valla Aasta Tegija 2011 hariduse valdkonnas

Vihula Vallavolikogu 12.01.2012 ostus nr 150

KRISTI VILJAKAINEN

Vihula valla Aasta Tegija 2011 ettevõtluse valdkonnas

Vihula Vallavolikogu 09.02.2012 ostus nr 155

ANDRES TRUMAN

Vihula valla Aasta Tegija 2012 hariduse valdkonnas

Vihula Vallavolikogu 07.02.2013 ostus nr 201

Käsmu kogudus

Vihula valla Aasta Tegija 2012 kultuuri valdkonnas

Vihula Vallavolikogu 07.02.2013 ostus nr 201

Palmse Mehaanikakoda

Vihula valla Aasta Tegija 2012 ettevõtlus valdkonnas

Vihula Vallavolikogu 07.02.2013 ostus nr 201

AVO SEIDELBERG

Vihula valla Aasta Tegija 2012 spordi valdkonnas

Vihula Vallavolikogu 07.02.2013 ostus nr 201

MARGUS PUNANE

Suure panuse eest Eesti Õpetaja Autähise püstitamiseks

Haljala Vallavolikogu 22.01.2013 otsus nr 198

ÕIE VALVING

Panuse eest Haljala aleviku heakorda

Haljala Vallavolikogu 19.01.2016 otsus nr 142

EHA KUZMA

Panuse eest Haljala aleviku heakorda

Haljala Vallavolikogu 19.01.2016 otsus nr 142

ILMAR PÕLDSALU

Veteranide jõutõstmine maailmameister 2015

Vihula Vallavolikogu 11.02.2016 otsus nr 102

LII UNDUSK

Aktiivne isetegevuslane, külaelu edendaja ja sündmuste korraldaja

Vihula Vallavolikogu 11.02.2016 otsus nr 102

VÕSU SADAM MTÜ

Võsu sadama tegevuse käivitaja

Vihula Vallavolikogu 11.02.2016 otsus nr 102

KATRIN VAHEOJA

Võsu Kooli emakeeleõpetaja, kelle eestvedamisel teostati ettevõtmine „100 raamatut Võsu koolile", tekitati kooli lugemisnurk, viidi läbi „Noortefoorum 2017" Võsul.

Haljala Vallavolikogu 16.01.2018 otsus nr 28

 

 

PEETER TOOMINGA NIMELINE FOTOPREEMIA

 

 

 

JUHAN  LASMAN

Haljala VV 24. mai 1999 korraldus nr 239

HEIDI TOOMING

Haljala VV 24. mai 1999 korraldus nr 239

JAAN  KÜNNAP

Haljala VV 22. mai 2001 korraldus nr 255

KALJU  SUUR

Haljala VV 21. mai 2003 korraldus nr 142

TAIRO  LUTTER

Haljala VV 1. juuni 2005 korraldus nr 181

ELMO  RIIG

Haljala VV 1. juuni 2005 korraldus nr 181

YURY SHKABARALE

Haljala VV 25. mai 2007 korraldus nr 166

NARVA FOTOKLUBI

Haljala VV 28. mai 2009 korraldus nr 193

KAIJA-LIISA  KUULMAA

Haljala VV 28. mai 2009 korraldus nr 193

ANETT PARKSEPP

Haljala VV 23. mai 2011 korraldus nr 207

ENEL  LEPIK

Haljala VV 29. mai 2013 korraldus nr 171

VIVIAN AINSALU

Haljala VV 25. mai 2015 korraldus nr 209

 

 

 

 

HALJALA VALLA

SUUR VAPIMÄRK

 

ÕIE KELDER

pikaajalise panuse ja tulemusliku töö eest Haljala vallavalitsuses

Haljala Vallavolikogu 18.04.2017 otsus nr 195

LEA MÄGI

pikaajalise panuse ja tulemusliku töö eest Haljala vallavalitsuses

Haljala Vallavolikogu 18.04.2017 otsus nr 195

URMAS PUNGA

pikaajalise panuse ja tulemusliku töö eest Haljala vallavalitsuses

Haljala Vallavolikogu 18.04.2017 otsus nr 195

MARJU KIRSIPU

pikaajalise panuse ja tulemusliku töö eest Haljala vallavalitsuses

Haljala Vallavolikogu 18.04.2017 otsus nr 195

MALLE LAOS

pikaajalise panuse ja tulemusliku töö eest Haljala vallavalitsuses

Haljala Vallavolikogu 18.04.2017 otsus nr 195

INGRID MÄEMETS

pikaajalise tulemusliku töö eest Haljala Gümnaasiumis

Haljala Vallavolikogu 18.04.2017 otsus nr 195

ÕNNELA LEMBKE

pikaajalise tulemusliku töö eest Haljala Gümnaasiumis

Haljala Vallavolikogu 18.04.2017 otsus nr 195

OLEV LIPP

pikaajalise tulemusliku töö eest Haljala Gümnaasiumis

Haljala Vallavolikogu 18.04.2017 otsus nr 195

MALLE VEIERT

pikaajalise töö eest Haljala Gümnaasiumis

Haljala Vallavolikogu 18.04.2017 otsus nr 195

SIIRI HEINPÕLD

pikaajalise töö eest ettevõtte Idavere Mõis OÜ juhina ja tööandjana Haljala valla kodanikele

Haljala Vallavolikogu 18.04.2017 otsus nr 195

JAAN MEERITS

pikaajalise töö eest ettevõtte Eleks telefon OÜ ja ADD Ehitustööd OÜ juhina ja tööandjana Haljala valla kodanikele

Haljala Vallavolikogu 18.04.2017 otsus nr 195

TOIVO KALJULA

pikaajalise töö eest ettevõtte Haljala Remex OÜ juhina ja tööandjana Haljala valla kodanikele

Haljala Vallavolikogu 18.04.2017 otsus nr 195

ANDRE KAURLA

pikaajalise töö eest ettevõtte Maheda Palkmaja OÜ juhina ja tööandjana Haljala valla kodanikele

Haljala Vallavolikogu 18.04.2017 otsus nr 195

RIINA MUST

pikaajalise töö eest vallasekretärina

Haljala Vallavolikogu 18.04.2017 otsus nr 195

KOIDU SAAMOT

pikaajalise töö eest perearstina

Haljala Vallavolikogu 18.04.2017 otsus nr 195

TIIT TOMING

 pikaajalise töö eest volikogu liikmena

Haljala Vallavolikogu 18.04.2017 otsus nr 195

EHA KESKKÜLA

pikaajalise töö ja märkimisväärse panuse eest Haljala Lasteaias Pesapuu

Haljala Vallavolikogu 18.04.2017 otsus nr 195

ANNE RIISPAPP

pikaajalise töö ja märkimisväärse panuse eest Haljala Lasteaias Pesapuu

Haljala Vallavolikogu 18.04.2017 otsus nr 195

VIIVI TASA

pikaajalise töö ja märkimisväärse panuse eest Haljala Lasteaias Pesapuu

Haljala Vallavolikogu 18.04.2017 otsus nr 195

VIIVI SOREL

pikaajalise töö ja märkimisväärse panuse eest Haljala Lasteaias Pesapuu

Haljala Vallavolikogu 18.04.2017 otsus nr 195

RUTI TASUJA

pikaajalise töö ja märkimisväärse panuse eest Haljala Lasteaias Pesapuu

Haljala Vallavolikogu 18.04.2017 otsus nr 195

TIINA UUKIVI

pikaajalise töö ja märkimisväärse panuse eest Haljala Lasteaias Pesapuu

Haljala Vallavolikogu 18.04.2017 otsus nr 195

25. oktoobril 2017 moodustus Haljala valla ja Vihula valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus Haljala vald, mis on ühinenud omavalitsuste üldõigusjärglane ja alates 2018 aastast Haljala valla suurt vapimärki eraldi tunnustusavaldusena välja ei anta.

 

 

MEDALIGA LÕPETANUD

 

Kõik Haljala Keskkooli ja Haljala Gümnaasiumi medaliga lõpetanud (seal hulgas ka mitte Haljala valla elanikud) ning mujal medaliga lõpetanud Haljala valla elanikud

Kuldmedaliga lõpetanud

 

KRISTI KÄIVÄRÄINEN

1985

TIIT ALTMÄE (kuld)

1993

KAIRI PRIVOI (kuld)

1994

PIIA MÄEMETS (kuld)

1996

LIINA MEERITS (kuld)

2004

ALO ERVIN (kuld)

2009

MAARJA PILME (kuld)

2009

TOOMAS KIIS (kuld)

2011

ENELI RAAMAT (kuld)

2012

ANNIKA OISO (kuld)

2019

Hõbemedaliga lõpetanud

 

SIIVI RANNU

1986

MARGIT PUNANE

1986

ANNELI LASSUR

1986

JAANA RAUD

1989

ANTI BLUUMAN

1990

MERIKE SATS

1992

MOONIKA LASSUR

1992

LIINA LIPP

1993

TIINA JÕEVEER

1993

TERJE TOIGER

1994

JANE PAJU

1994

HELIN TAMM

1995

TARVO NÕLVAK

1995

KÜLLIKI TAMMEKAND

1996

TUULI PAJU

1996

KATRIN ARGE

1996

KATI MEERITS

1999

ELERI FLOREN

2005

MEELIS KUZMA

2005

KADRI VOORAND

2005

SIIM SUNDLA

2006

TRIIN  MARDIMÄE

2006

MELIITA PROOSA

2007

KERTTU LÜNEKUND

2007

SIGRID NURM

2008

TAAVI LEHARI

2009

KARIN POHLA

2009

KADI JÕESALU

2011

KAJA MARKIN

2011

KEA MEI

2012

MARTIN MEHIDE

2012

ANNI KLAMMER

2013

MEELIKA GITŠKA

2014

MARTEN MUST

2018

 

VALLA TÄNUKIRJAD

Alates 2015

 

 

TIINA LIIV AASTA TEGIJA NOMINENT

Kaugliinibusside Haljala alevikku sissesõidu organiseerimise eest.

Haljala VV 03.02.2016 korraldus nr 58

 

AASTA TEGIJA NOMINENT

Haljala Gümnaasiumile poiste korvpalli võistkonna osalemine koolide MM-il Prantsusmaal Limogesis.

Haljala VV 03.02.2016 korraldus nr 58

 

HALJALA RAHVAMAJA NÄITETRUPP

Eduka esinemise eest XIV Harrastusteatrite riigifestivalil etendusega "Kaheksa varbaga kuningas"

Haljala VV 03.02.2016 korraldus nr 58

 

HELI NAPP

Haljala Rahvamaja näitetrupi liige

Kes sai XIV Harrastusteatrite riigifestivalil näitlejapreemia osatäitmise eest lavastuses "Kaheksa varbaga kuningas"

Haljala VV 03.02.2016 korraldus nr 58

 

ENEL LEPIK

Märgitud töö „Sõprus" Peeter Toominga nimelisel fotokonkursil.

Haljala VV 31.05.2017 korraldus nr 90

LEMMI KARMIN

Raamatu „Haljala kihelkond aegade voolus" koostaja ja toimetaja

Haljala VV 11.10.2017 korraldus nr 205

ENE LUKA

Raamatu „Haljala kihelkond aegade voolus" autor/kaasautor

Haljala VV 11.10.2017 korraldus nr 205

PEEP PILLAK  

Raamatu „Haljala kihelkond aegade voolus" autor/kaasautor

Haljala VV 11.10.2017 korraldus nr 205

KÜLLI HEINLA

Raamatu „Haljala kihelkond aegade voolus" autor/kaasautor

Haljala VV 11.10.2017 korraldus nr 205

HEINI VILBIKS

Raamatu „Haljala kihelkond aegade voolus" autor/kaasautor

Haljala VV 11.10.2017 korraldus nr 205

JUTA JÄRVE

valla avalike ürituste ja ruumide dekoreerimise eest.

 

Tänukiri anti üle Haljala valla Eesti Vabariigi 101. sünnipäevale pühendatud aktusel Võhma Seltsimajas 22.02.2019.

Haljala VV  14.02.2019 korraldus nr 85

RIINA UUKAREDA

Vainupea kalmistu ja kabeli korrashoiu ja aktiivsesse seltsiellu panustamise eest.

 

Tänukiri anti üle Haljala valla Eesti Vabariigi 101. sünnipäevale pühendatud aktusel Võhma Seltsimajas 22.02.2019.

Haljala VV  14.02.2019 korraldus nr 85

 

 

VIIVI VOORAND

2019 aastal XXVII laulu- ja XX tantsupeol „Minu arm" osalenud Haljala valla taidluskollektiivi juhendamise eest.

Haljala VV 27.11.2019 korraldus nr 639

AHTI BACHBLUM

2019 aastal XXVII laulu- ja XX tantsupeol „Minu arm" osalenud Haljala valla taidluskollektiivi juhendamise eest

Haljala VV 27.11.2019 korraldus nr 639

ELERI AITMAN

2019 aastal XXVII laulu- ja XX tantsupeol „Minu arm" osalenud Haljala valla taidluskollektiivi juhendamise eest

Haljala VV 27.11.2019 korraldus nr 639

ELENE ALTMÄE

2019 aastal XXVII laulu- ja XX tantsupeol „Minu arm" osalenud Haljala valla taidluskollektiivi juhendamise eest

Haljala VV 27.11.2019 korraldus nr 639

 

Toimetaja: RIINA MUST