Haljala vald

25.10.2017 moodustati senise Haljala valla ja senise Vihula valla baasil uus omavalitsusüksus Haljala vald, keskusega Võsul. Valla pindala on 550,14 km², rannajoone pikkus ca 100 km.

Haljala vald paikneb Lääne-Viru maakonna põhjaosas, Tallinnast idas Soome lahe rannikul, ulatudes Eru lahest Kunda laheni. Valla pindalaks on 550 km².Valla keskuseks on Võsu alevik. Vald piirneb läänest Kuusalu, lõunast Kadrina ja Rakvere ning idast Viru-Nigula vallaga. Põhjast piirneb vald merega, valla merepiiri pikkus on ca 100 km. Vallas on mitmeid saari, millest märkimist väärivad viis. Nendeks on Kuradisaar (tuntud ka Saartneem, Roosisaar), Põhja Uhtju ja Lõuna Uhtju (tuntud ka Suur ja Väike Krummal), Älvi saar ja Vaindloo saar, mis on Eesti põhjapoolseim saar ja asub mandrist 26 km kaugusel. Lisaks on Käsmu ja Vergi poolsaarte ümbruses mitmeid väiksemaid saari.
Vallas on 72 küla ja 2 alevikku.

Maadest ca 40% paikneb  Lahemaa Rahvuspargi territooriumil.

Lahemaa Rahvuspargi koosseisus paikneb Haljala valla piires 13 sihtkaitsevööndit ja 2 loodusreservaati, maastikukaitsealadest on valla territooriumil Selja maastikukaitseala Selja jõeoru ja sealt avanevate paljandite kaitseks ning Toolse maastikukaitseala Eesti mandriosa ainsa soostunud tammiku kaitseks.

Toimetaja: MADIS TÄNAVA