2017. aasta sügisel toimunud haldusreformi käigus liitusid Haljala vald ja Vihula vald, moodustades Haljala valla. Haljala valla veebileht täieneb jooksvalt. Kui te ei leia uue valla veebileheküljelt vajalikku infot, palume seda otsida oma endise omavalitsuse kodulehelt:
Vihula vald - http://www.vihula.ee
Haljala vald - http://haljala.kovtp.ee

KEVADINE OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISRING HALJALA VALLAS

23.04.2019

Haljala vallas toimub ohtlike jäätmete kogumisring 4. mail. Vastu võetakse kõiki kodumajapidamises tekkivaid ohtlike jäätmeid s.h luminestsentslampe, värve, liime, vaikusid, patareid, akusid, ravimeid, ohtlike aineid sisaldavaid pakendeid, õlifi...  Loe edasi »

Jakob Westholmi mälestuskivi avamine

Kultuurikava avalehele

Statistika

Rahvaarv: 4352 (01.04.2019)
Pindala: 550,14 km²
Suurim asula: Haljala (1045)
Külasid: 72 küla ja 2 alevikku