28. märtsil algavad Haljala-Kukruse teelõigu riigi eriplaneeringu lähteseisukohtade avalikud arutelud, kuhu oodatakse kohalikke elanikke ja kõiki teisi huvilisi. Avalikel aruteludel...

Algavad Haljala-Kukruse teelõigu riigi eriplaneeringu lähteseisukohtade avalikud arutelud

28. märtsil algavad Haljala-Kukruse teelõigu riigi eriplaneeringu lähteseisukohtade avalikud arutelud, kuhu oodatakse kohalikke elanikke ja kõiki teisi huvilisi. Avalikel aruteludel...

23. märtsil  toimunud Vallavalitsuse istungil olid päevakorras järgmised eelnõud ja küsimused:   1.  Hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine Otsustati...

23. märtsi Vallavalitsuse istungil otsustati

23. märtsil  toimunud Vallavalitsuse istungil olid päevakorras järgmised eelnõud ja küsimused:   1.  Hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine Otsustati...

Uus ohvriabi seadus lihtsustab hüvitise kättesaadavust vägivallakuriteo ohvritele või nende lähedastele. Enam ei arvestata kuriteoohvri hüvitisest maha riiklikke toetusi. Kuriteoohvri...

Kuriteoohvri hüvitis muutub abivajajale kättesaadavamaks ja taotlemine lihtsamaks

Uus ohvriabi seadus lihtsustab hüvitise kättesaadavust vägivallakuriteo ohvritele või nende lähedastele. Enam ei arvestata kuriteoohvri hüvitisest maha riiklikke toetusi. Kuriteoohvri...

Riigi toetatud õigusnõustamise eesmärk on pakkuda abivajajale kiiret, kvaliteetset ja soodsat esmast õigusalast nõustamist. Teenust pakuvad justiitsministeeriumi lepingulised partnerid. ...

Tasuta õigusnõustamine Eestis elavatele inimestele

Riigi toetatud õigusnõustamise eesmärk on pakkuda abivajajale kiiret, kvaliteetset ja soodsat esmast õigusalast nõustamist. Teenust pakuvad justiitsministeeriumi lepingulised partnerid. ...

Päästeameti ennetuspartnerid korraldavad kaks tasuta veebikoolitust, kus on kõigil huvilistel võimalus osaleda. Päästeameti kriisiteemaline veebikoolitus „ELU KUI MÕNUS MÄNG" 23....

Päästeamet korraldab märtsis kaks tasuta veebikoolitust

Päästeameti ennetuspartnerid korraldavad kaks tasuta veebikoolitust, kus on kõigil huvilistel võimalus osaleda. Päästeameti kriisiteemaline veebikoolitus „ELU KUI MÕNUS MÄNG" 23....

Haljala Vallavalitsus annab lähtuvalt planeerimisseaduse  § 128 lõikest 81 teada, et Haljala Vallavalitsuse  16.03.2023 korraldusega nr 91 jäeti algatamata  Vergi  küla...

Vergi küla Tihase tee 10 maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Haljala Vallavalitsus annab lähtuvalt planeerimisseaduse  § 128 lõikest 81 teada, et Haljala Vallavalitsuse  16.03.2023 korraldusega nr 91 jäeti algatamata  Vergi  küla...

1.   Sotsiaaltoetuse määramisest keeldumine Otsustati mitte määrata ühele isikule täiendavat sotsiaaltoetust 2. Sotsiaaltoetuse määramine Otsustati määrata kahele...

16. märtsil toimunud Vallavalitsuse istungil otsustati

1.   Sotsiaaltoetuse määramisest keeldumine Otsustati mitte määrata ühele isikule täiendavat sotsiaaltoetust 2. Sotsiaaltoetuse määramine Otsustati määrata kahele...

Haljala Vallavolikogu II koosseisu 22. istung Istungi kuupäev:                     21. märts...

Haljala Vallavolikogu istung

Haljala Vallavolikogu II koosseisu 22. istung Istungi kuupäev:                     21. märts...

9. märtsil toimunud Vallavalitsuse istungil olid päevakorras järgmised eelnõud ja küsimused: 1. Sotsiaaltoetuste määramine Otsustati määrata kolmele isikule täiendavat sotsiaaltoetust...

9. märtsi Vallavalitsuse istungil otsustati

9. märtsil toimunud Vallavalitsuse istungil olid päevakorras järgmised eelnõud ja küsimused: 1. Sotsiaaltoetuste määramine Otsustati määrata kolmele isikule täiendavat sotsiaaltoetust...

Ilmunud Haljala Valla Sõnumite märtsikuu numbrist saad lugeda: persoonilugu valla elutööpreemia pikaaegse õpetaja Külli Heinlaga tublide tegijate tunnustamisest valla 2023....

Täna ilmus märtsikuu vallalehe number

Ilmunud Haljala Valla Sõnumite märtsikuu numbrist saad lugeda: persoonilugu valla elutööpreemia pikaaegse õpetaja Külli Heinlaga tublide tegijate tunnustamisest valla 2023....

Keskkonnaamet teatab, et IVAR PAPLAVSKIS (isikukood 36508070347) (aadress Ristikangru tee 7, Manniva küla, Jõelähtme vald, Harju maakond, 74217) nimele on väljastatud tähtajatu...

Keskkonnaamet teatab keskkonnaloa andmisest

Keskkonnaamet teatab, et IVAR PAPLAVSKIS (isikukood 36508070347) (aadress Ristikangru tee 7, Manniva küla, Jõelähtme vald, Harju maakond, 74217) nimele on väljastatud tähtajatu...

Haljala Vallavalitsus võttis 23.02.2023 korraldusega nr 71 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Haljala vallas Eisma külas Sarapuu maaüksuse (katastritunnus 88703:002:0060) detailplaneeringu....

Eisma külas Sarapuu maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Haljala Vallavalitsus võttis 23.02.2023 korraldusega nr 71 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Haljala vallas Eisma külas Sarapuu maaüksuse (katastritunnus 88703:002:0060) detailplaneeringu....

2. märtsil toimunud Vallavalitsuse istungi päevakorras olid järgmised eelnõud ja küsimused: 1.  Koduteenuse lõpetamine Otsustati lõpeta kolme isiku osas kodteenuse osutamine ning...

2. märtsi Vallavalitsuse istungil otsustati

2. märtsil toimunud Vallavalitsuse istungi päevakorras olid järgmised eelnõud ja küsimused: 1.  Koduteenuse lõpetamine Otsustati lõpeta kolme isiku osas kodteenuse osutamine ning...

Keskkonnaamet on koostanud kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirja muutmise väljatöötamise kavatsuse ja ootab sellele huvigruppide, eelkõige kohalike omavalitsuste...

Räägi kaasa: kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirja muutmise väljatöötamiskavatsus

Keskkonnaamet on koostanud kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirja muutmise väljatöötamise kavatsuse ja ootab sellele huvigruppide, eelkõige kohalike omavalitsuste...

Haljala Vallavalitsus palub endast teada anda Haljala valla elanikel, kes soovivad kandideerida Viru Maakohtu juures rahvakohtunikuks järgnevaks neljaks aastaks. Rahvakohtunikuks võib...

Kandideeri rahvakohtunikuks

Haljala Vallavalitsus palub endast teada anda Haljala valla elanikel, kes soovivad kandideerida Viru Maakohtu juures rahvakohtunikuks järgnevaks neljaks aastaks. Rahvakohtunikuks võib...

23. veebruaril toimunud Vallavalitsuse istungi päevakorras olid järgmised eelnõud ja küsimused: 1.  Haljala valla eelarvest  mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse eraldamine ...

23. veebruari Vallavalitsuse istungil otsustati

23. veebruaril toimunud Vallavalitsuse istungi päevakorras olid järgmised eelnõud ja küsimused: 1.  Haljala valla eelarvest  mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse eraldamine ...

Haljala valla valimiskomisjon teatab, et Riigikogu valimistel Haljala valla valimisjaoskondades antud häälte ülelugemine toimub esmaspäeval, 6. märtsil algusega kell 10 Võsu rannaklubi saalis (Mere...

Riigikogu valimistel Haljala vallas antud häälte ülelugemine

Haljala valla valimiskomisjon teatab, et Riigikogu valimistel Haljala valla valimisjaoskondades antud häälte ülelugemine toimub esmaspäeval, 6. märtsil algusega kell 10 Võsu rannaklubi saalis (Mere...

Rahandusministeeriumi pressiteade 01.03.2023 1. märtsist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor, kust kogukondadesse panustavad mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad...

Tänasest saavad kogukonnad taas kohalikeks algatusteks toetust taotleda

Rahandusministeeriumi pressiteade 01.03.2023 1. märtsist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor, kust kogukondadesse panustavad mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad...

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) kutsub üles esitama kandidaate üleriigilise tunnustussüsteemi "Eestimaa õpib ja tänab" konkursile, mille eesmärk  on tunnustada ja tutvustada...

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit kutsub tunnustama parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) kutsub üles esitama kandidaate üleriigilise tunnustussüsteemi "Eestimaa õpib ja tänab" konkursile, mille eesmärk  on tunnustada ja tutvustada...

Täna kell 9 algas elektrooniline hääletamine ning kell 12 avatakse jaoskonnakomisjonid. Valimispäev on 5. märtsil. E-hääletamine algas täna kell 9 hommikul ja kestab ööpäevaringselt kuni...

Algab Riigikogu valimiste valimisnädal

Täna kell 9 algas elektrooniline hääletamine ning kell 12 avatakse jaoskonnakomisjonid. Valimispäev on 5. märtsil. E-hääletamine algas täna kell 9 hommikul ja kestab ööpäevaringselt kuni...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 58