Varade publitseerija

« Tagasi

16-17 juunil 1 Jalaväebrigaadi allüksus korraldab rännaku Haljala valla territooriumil

1 Jalaväebrigaadi allüksus on kavandanud erialakursuse rännaku ajavahemikul 16-17. juuni.

Rännakul osalevad kuni 15 võitlejat jalgsi ning kuni 8 saatvat sõidukit.

Rännakul liigutakse Haljala vallas marsruudil: Erust lõunas kuni 1 km – Võsust lõunas kuni 1 km – Topevälja – Altja –Eismast läbi – Rutja – Karepera alt läbi - Toolse.

Õppetegevusel plaanitakse kasutada imitatsioonivahendeid ehk tekitada müra:

16.06. Aneloksu talust 500-1000m edelas

16.06. või 17.06. Haili külast ida suunas, Haili-Pajuveski teel

17.06. Rutja lennuvälja piirkonnas

17.06. ületatakse veetakistus Selja jõel.

Asulatest väljas liigutakse jalgsi pinnasel või metsateedel, püütakse vältida kohalike elanike häirimist. Liikumine toimub ka öisel ajal. Sõidukid liiguvad eranditult mööda teid.