Varade publitseerija

« Tagasi

ALGAS VÕSU KOOLI JA LASTEAIAHOONE ARHITEKTUURIVÕISTLUS

Haljala vallavalitsus kuulutas välja Võsu koolimaja ja lasteaiahoone ideekonkursi, et projekteerida Võsu piirkonna lastele tänapäevastele nõuetele vastav õpikeskkond.

Praegune, 1932. aastal ehitatud ja mitmes etapis juurdeehitustega täiendatud koolimajas leidub kihistusi väga erinevate ajastute koolikultuurist. Tehnoloogiamaja on amortiseerunud ning üheksandat aastat asub „ajutiselt" Võsu koolimajas Pääsupesa lasteaiarühm. Laste arv koolis tasapisi kasvab, lasteaiarühma on soovijaid veidi rohkem kui kohti. Samuti ei vasta Võsu koolihoone enam koolidele kehtestatud tänapäevastele nõuetele, vajadustele ning muutuvale õpikäsitlusele.

Võsu kooli ja lasteaiahoone arhitektuurivõistluse eesmärk on leida parim ruumiline tervik, mille käigus on muu hulgas tarvis pakkuda parim lahendus küsimusele, kas projekteerida kool ja lasteaed ühe hoonena või eraldi galeriiühendusega hoonetena. Ideekonkursi ülesande kohaselt kuulub koolihoone vanema osa ajalooline fassaad säilitamisele, ülejäänu osas ootame huvitavaid ja eelkõige praktilisi lahendusi, mis arvestavad lasteaia- ja koolilaste päeva- ja õppekava ning vanuselise eripäraga.  Soovime, et ruumide projekteerimisel ja kujundamisel oleks aluseks 21. sajandi õppimise ja õpetamise põhimõtted: loovus ja innovatsioon, suhtlemine ja koostöö, informatsioon, meedia ja tehnoloogilised oskused.

Hoonete projekteerija peab lisaks hoone funktsionaalsusele silmas pidama ka seda, et tegu on Lahemaal pärandkultuuri ja loodusväärtuste rikkas asukohas paikneva koolihoonega. Olulised märksõnad on looduslähedus ja -säästlikkus. Arvestada tuleb sellega, et koolimajas toimuvad ringitunnid ning pikapäevarühm. Perspektiivis õpib Võsu kooli klassides kuni 12 õpilast ning Võsul asub kaks lasteaiarühma.

Ideekonkursi võitjaga sõlmitakse tema pakutud ideekavandi alusel hankeleping projekteerimistööde teostamiseks. Välja antakse auhinnad: I koht 10 000, II koht 5 000 ja

III koht 3 000 eurot. Lisaks läheb jagamisele kaks ergutuspreemiat, kumbki suuruses 1500 eurot. Konkursi tähtaeg on 15.08.2019 kell 13.

 

Lisainfo: Haljala vallavalitsus, Riigihangete register.

Konkursi nimi: Võsu põhikooli ja lasteaiahoone ideekonkurss.