Varade publitseerija

« Tagasi

Erakorralisel Volikogu istungil kooliga seoses otsuseid ei tehtud

 

Erakorralisel Haljala Vallavolikogu istungil arutati, kas anda Vallavalitsusele luba sõlmida leping Haljala koolimaja ehitushankel osalenud soodsaima pakkujaga summas 5,855 miljonit eurot.

Algselt parimaks tunnistatud pakkumuse esitanud ehitaja (5,25 miljonit eurot)  ei  valmis  hinda kinnitama vastavalt riigihangete seadusest tulenevatel tingimustel ja langes sellega konkurentsist välja.

Volikogu istungil osalesid ka riigihanke korraldamisega appi palgatud Telora esindajad Tarmo Lüll ja Olev Moldau, kellele ka volikogu liikmed rohkelt küsimusi esitasid.

Tunniajalises arutelus oli valdavaks seisukohaks see, et tehtud pakkumine ei ole soblik.

Esmalt konstanteeriti, et ehitus kujuneb 1,5 miljoni euro võrra arvatust kallimaks, neile rahanumbritele tuleb lisada veel kuni miljon eurot kooli sisustamise jaoks. 

Teisalt on saanud projekt hävitava hinnangu mitmetelt asjatundjatelt. Volikogu esimees Vello Väinsalu palus istungil Telora esindajal anda hinnang 10 punkti süsteemis koolimaja projektile. „ Arhidektuuriliselt võib hinnata hoonet 9 punktiga, kuid arvestades energiatõhusust ja muid selliseid näitajaid, siis annaksin hindeks 2," tunnistas Telora esindaja.

Kolmanda teemana toodi lauale ka see, et koolimaja suurus ei vasta praegu valla vajadustele. Hetkel õpib Haljala koolis ligi poolsada õpilast rohkem kui kõne all olev projekt mahutaks.

Volikogul oli laual kaks eelnõu: üks, mis nägi ette ehituslepingu sõlmimist, ja teine küsis luba uue konkursi välja kuulutamiseks uue lahenduse leidmiseks. Volikogu esimees pani pärst arutelu hääletamisele küsmuse, et kas Volikogu on valmis otsustama kooli saatust. 8 volikogu liiget hääletas otsuste tegemise vastu.

Väinsalu sõnul otsustamise edasilükkamine loob eeldused järgmiseks istungiks suurema konsensuse saamiseks, kuid tunnistas, et samas kaotatakse sellega jällegi aega.

Kooliehitamise teemadel jätkatakse 21. augustil juba korralisel Volikogu istungil. Selleks ajaks sai vallavaem Volikogult ülesandeks küsida SA Innovelt, kes eraldas Haljala vallale kooli ehitamiseks 2,6 miljonit eurot, kirjalikud tingimused uue kooli lahenduse välja töötamise jaoks.