Varade publitseerija

« Tagasi

Haljala vald tähistas Eesti Vabariigi sünnipäeva meeleoluka kontsert-aktusega

Meeleolu lõid sündmusel Haljala Lasteaed Pesapuu mudilased, Võsu Kooli laululapsed, Võsu Kooli teadustajad õpilased Andreas Ammussaar ja Katariina Levartovski ja õpetaja Katrin Vaheoja, Rannamemmede tantsurühm, Haljala ja Võhma laulukoorid ning Võhma Seltsimaja tantsurühm KRÕTAKE.

Tunnustused

Möödunud aastal otsustas Haljala Vallavolikogu kogukonnakomisjon välja töötada külavanema rinnamärk, mille üleandmine planeeritigi vabariigi sünnipäeva sündmusele. 
 
Haljala vallas on hetkel valitud 36 külavanemat. Päris kõik ei saanud kahjuks sündmusel osaleda, kuid suurele enamusele, kes olid kohale tulnud andsidki Haljala Vallavolikogu esimees Vello Väinsalu ja kogukonnakomisjoni esinaine Triin Toming üle ametimärgid.
 

"Kogukonnad loovadki ühele riigile selle esmatasandilise aluse, millest alates saame rääkida juba suurematest kooslustest - vallad, kihelkonnad," märkis volikogu esimees Vello Väinsalu oma kõnes. "Külakogukond on kõige esmane inimesi esindav rohujuuretasandi kooslus. Siit algab kodanikuks olemine ja siit algab ka meie riik. Külavanem seisab siin kui esimesel kaitseliinil. Esindades küla, selle inimesi ja meie riigi kodanikke. Külavanem on see, kelle poole esimesena mingi murega pöördutakse ja ta on ka külas esimeseks kontaktiks uutele tulijatele. Vähemalt, nii võiks see olla."

Viiendat aastat valitakse Haljala spordientusiasti Marco Aitmani eestvedamisel aastasportlasi. Nii pälvisid tiitli, karika ja vallavanema tänukirja neidude arvestuses kaljuronija Ly Riks, noormeeste arvestuses Jakob Toming, naiste arvestuses Elise Saar ja meeste arvestuses Tarmo Nuija. 

Aasta lõpus kutsus Haljala Vallavalitsus valla inimesi üles seadma kandidaate aukodaniku tiitli,  elutööpreemia ja tänukirjade välja andmiseks. Selle tähtsa töö jaoks moodustati komisjon, kes kõik ettepanekud läbi vaatas.
 
Tänukirjaga tunnustati pikaaegse ja tänuväärse töö eest Haljala Rahvamajas Lembit Kirsipud ja hea koostöö eest sotsiaaltransporditeenuse osutamisel Sõiduabi OÜd. 
Tänukirjad said ka elutööpreemia nominendid:  Anne Sambla, Koidu Saamot, Jüri Sikkut, Asta Samolberg, Malle Veiert, Taavi Teinbas ja Luule Tull, Haljala valla aukodaniku nominendiks oli Liina Altroff.
 

Aukodanik 

Sündmuse kulminatsiooniks kujunes Haljala valla aukodaniku tiitli välja andmine. Tunnustusavaldus Haljala valla aukodanik anti perearst Koidu Saamotile, kes on töötanud Haljalas arstina ja perearstina ligi 50 aastat. Nii paljude aastate jooksul on temalt abi saanud pea kõik endise Haljala valla kodanikud. Abi on olnud alati kättesaadav ja tulemuslik. Oma pikaaegse tegevusega on Koidu Saamot parandanud vallakodanike töövõimet  ja päästnud ka inimelusid.  
 
Koidu Saamot on aastaid aktiivselt osalenud ka kohaliku vallavolikogu töös. Ühiskondliku  tegevuse eesmärgiks on ikka olnud tervishoiutingimuste parandamine vallas ning vallakodanike harjumuste kujundamine tervislikuma eluviisi suunas.
 
„Tunnustus tähendab, et oled oma inimestele olemas nii mures kui rõõmus; pannakse tähele nii  mind kui  ka  koos  minuga töötavaid pereõdesid, oleme teinud vajalikku tööd. Arengu märksõna on koostöö," leidis värske aukodanik Koidu Saamot. „Soovin meie tublidele inimestele vabariigi aastapäeva puhul sõdadeta maailma, palju tervena elatud aastaid ; hinge-ja südamerahu . Märkame üksteist - see  on kui palsam  hingele."
 

Elutööpreemia

Elutööpreemia määrati ka Käsmu Meremuusemi asutaja, kodukandi ajaloo kogujale ja talletajale Aarne Vaigule, kes keeldus tiitli vastu võtmisest.  
 
„Olen rõõmsalt üllatunud ja tänan tunnustuse eest, eriti neid, kes mind esitasid ja kes otsustasid. Minu tööd on tunnustatud korduvalt maakonnas ja 2011 andis Valgetähe teenetemärgi president. Et ükski prohvet pole üldjuhul kuulus omal maal, siis seda rõõmustavam on saada tunnustus koduvallalt," kirjutas Aarne Vaik pöördumises Haljala vallale. „ Pikalt järele mõeldes jõudsin kahjuks otsusele, et ei saa seda preemiat vallalt vastu võtta."
 
Ta põhjendab: „Minu elutöö muuseumi näol  on monument Käsmule ja tema kaptenitele, kes viisid Käsmu maailmameredele. Tänane muuseumikülastaja on tulnud enam kui 70. riigist, see koht on Eesti visiitkaart ja taas on Käsmu maailmakaardil. Asume erilises kohas Lahemaa Rahvuspargis, mis on samaaegselt riikliku kaitsealana haruldaste ajaloolis-, muinsus- ja looduskaitse väärtuste paik aga ka Euroopa tähtsusega Natura 2000 kaitseala. Et neid väärtusi ja oma muuseumi kaitsta olen pöördunud kohtusse selle sama valla vastu, kes mind täna tänab aga homme tahab sellesse kohta rajada suursadama. Seepärast tõden, et minu poolt oleks kohatu see tunnustus vallalt vastu võtta."
 
 
Käsmu, Haljala ja Narva koguduste õpetaja Urmas Karileet
Auküla külavanem TiiT Tomingule ulatab külavanema märgi kogukonnakomisjoni esinaine Triin Toming
Võsu Rannamemmed
Võsu Kooli laululapsed
Võhma seltsimaja tantsurühm KRÕTAKE
Võhma segakoor