Varade publitseerija

Haljala vallas avatakse kaks valimisjaoskonda

2019. aastal on võimalus kodanikukohust täita 3. märtsil toimuvatel Riigikogu valimistel ja 26. mail toimuvatel Euroopa Parlamendi valimistel. Selles artiklis anname ülevaate eelkõige Riigikogu valimistest.

Uue Haljala valla moodustamisega on vallas toimunud palju muudatusi - ka valimiste korraldamises. Varasema nelja valimisjaoskonna asemel on nüüdsest kaks valimisjaoskonda: Võsu ja Haljala.

 

Valimijaoskonnad

Muudatused puudutavad eelkõige neid valijaid, kes siiani kuulusid Vihula ja Karepa valimisjaoskondade territooriumile.

Uue korralduse kohaselt kuuluvad nüüd Mustoja, Oandu, Lauli, Tepelvälja, Kakuvälja ja Sagadi külad valimisjaoskonda nr 1 (Võsu)

Toolse, Karepa, Tidriku, Andi, Rutja, Eisma, Kiva, Vainupea, Pajuveski, Karula, Noonu, Annikvere, Salatse, Metsiku, Adaka, Paasi, Triigi, Vihula, Haili, Kosta, Vila ja Villandi külad kuuluvad valimisjaoskonda nr 2  (Haljala)

Võsu valimisjaoskond asub Võsu Rannaklubi hoones.

Haljala valimisjaoskond asub Haljala Rahvamajas. Haljala teenuskeskuses (Rakvere mnt 3, Haljala alevik) hääletada ei saa.

 

Valimistoimingud Riigikogu valimistel

Riigikogu valimistel on hääletamisõigus Eesti kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks. Valima tulles palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.

Siseministeerium saadab hiljemalt 11. veebruariks igale valijale valijakaardi.

Kuni 16. veebruarini võib valija, kes ei ole saanud valijakaarti või kelle andmetes on vigu, pöörduda avaldusega vallasekretäri poole.

21.- 24. veebruaril on inimestel võimalik hääletada ka maakonnakeskustes. Meie maakonnas on selleks Rakvere linna valimisjaoskond nr 2. Valimisjaoskond asub Lääne-Virumaa Keskraamatukogu ruumides (Lai tn 7, Rakvere). Hääletamine algab kell 12 ja lõpeb kell 20.

Elektrooniline hääletamine algab 21. veebruaril kell 9  ja kestab ööpäevaringselt kuni 27. veebruari kella 18.

Kõikides jaoskondades toimub eelhääletamine esmaspäevast 25. veebruarist kuni kolmapäeva 27. veebruarini. Hääletamine algab kell 12 ja lõpeb kell 20.

Valimispäeval 3. märtsil 2019 algab hääletamine kell 9 ja lõpeb kell 20.

 

Valimispäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisjaoskonnas.

Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda kodus hääletamist esitades vallavalitsusele või otse jaoskonnakomisjonile, kuni valimispäeva kella 14ni kirjaliku avalduse.

Valimispäeval kella 9st kuni 14ni võib valija esitada kodus hääletamise taotluse telefoni teel jaoskonnakomisjonile.

Kui jaoskonnakomisjon leiab, et taotlus ei ole põhjendatud, teavitab ta taotluse rahuldamata jätmise asjaoludest selle esitajat.

Kogu info valimiste korraldamise kohta on leitav www.valimised.ee. Valijatele on tööajal avatud infotelefon 631 6633.

 

Valimisjaoskonda nr 1, asukohaga Võsu Rannaklubi, Mere tn 6, Võsu alevik kuuluvad:

Võsu kant - Võsu alevik ja Koljaku küla;

Vergi - Sagadi kant - Natturi, Pedassaare, Pihlaspea, Vergi, Altja, Mustoja, Oandu, Tepelvälja, Lauli, Sagadi, Kakuvälja, Lobi, Lahe ja Koolimäe külad;

Käsmu kant – Käsmu küla;

Võhma - Palmse kant - Muike, Palmse, Võsupere, Metsanurga, Sakussaare, Vatku, Tõugu, Võhma, Ilumäe, Joandu, Uusküla, Aasumetsa, Korjuse ja Eru külad.

Valimisjaoskond korraldab eelhääletamist väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda.

 

Valimisjaoskond nr 2, asukohaga Haljala Rahvamaja, Tallinna mnt 13, Haljala alevik kuuluvad:

Haljala kant - Haljala alevik, Vanamõisa, Idavere, Lihulõpe, Auküla, Võle, Tatruse ja Kisuvere külad;

Aaspere kant - Aaspere, Kärmu, Liiguste, Kavastu, Sauste ja Kõldu külad;

Essu kant - Essu, Aasu ja Põdruse külad;

Varangu kant - Varangu, Pehka, Kandle ja Aaviku külad;

Annikvere – Vihula kant - Vila, Villandi, Adaka, Metsiku, Salatse, Annikvere, Noonu, Karula, Haili, Vihula, Tiigi, Kosta ja Paasi külad;

Karepa kant - Rutja, Karepa, Tidriku, Toolse, Andi, Eisma, Kiva, Vainupea ja Pajuveski külad.

Valimisjaoskond korraldab eelhääletamist väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda.

Valimisjaoskonnas saavad hääletada valijad kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Haljala valla täpsusega.