Varade publitseerija

« Tagasi

Haljala vallas Kõldu külas asuva Farmi kinnistudetailplaneeringu kehtestamine

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavolikogu 18.02.2020 otsusega  nr 25 kehtestati Haljala vallas Kõldu külas asuva Farmi kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringu lahenduse kohaselt määratakse Farmi maaüksusele (katastritunnus 19001:001:0277, pindalaga 12,03 ha) ehitusõigus loomapidamishoonete kompleksi laiendamiseks. Maaüksusele on planeeringulahenduse kohaselt lubatud ehitada kokku 5 hoonet ja 7 rajatist. Hoonete suurim lubatud ehitusealune pindala on kokku kuni 15 000 m², rajatistel kuni 12 000 m². Hoonete suurimaks lubatud kõrguseks on kuni 10 m, rajatistel kuni 5 m.

Detailplaneering tegi ettepaneku muuta kehtiva Haljala valla üldplaneeringu p. 2.7 tabel 4 kujade osas. Kõldu veisefarmi juures paiknevatele olemasolevatele elamutele (Lõokese, Paduri, Uustalu, Antsu, Tooma-Reinu, Sepa, Kesimetsa ja Kressaia) sätestatakse 60 meetrine loomapidamiskuja.

Kehtestatud planeeringu tulemusel on maaüksusel võimalik seadustada olemasoleva robotlauda juurdeehitus ja juurde ehitada üks lägahoidla.

Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad Haljala valla kodulehel:

https://www.haljala.ee/koldu-kula-farmi-dp.