Varade publitseerija

« Tagasi

Hulja turbatootmisala keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamise teade

Keskkonnaamet teatab Tootsi turvas OÜ Hulja turbatootmisala turba kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest.

Kavandatava tegevuse eesmärk on turba kaevandamise taastamine mahajäetud Hulja turbamaardlas. Hulja mäeeraldis koosneb kahest lahustükist Hulja turbamaardla kesk- ja lõunaosas asuvatest hästilagunenud turba aktiivse tarbevaru plokkidest 5 ja 6. Põhjapoolne mäeeraldis (Hulja tarbevaru plokk 5) asub Lääne-Viru maakonnas Rakvere vallas Veltsi külas Hulja soos ja lõunapoolne (Hulja tarbevaru plokk 6) Kadrina valla ja Tirbiku külas Kanavõhma soos. Põhjapoolse mäeeraldise teenindusmaa jääb Haljala valda Auküla küla territooriumile.

Keskkonnaamet algatas kavandatavale tegevusele KMH oma 19.11.2013 kirjaga nr V 10- 5/13/18803-5. Kavandatava tegevuse arendaja on Tootsi turvas OÜ (registrikood 10021374; aadress Papiniidu tn 5-Büroomaja 1 Pärnu, Pärnu Pärnumaa 80010; kontaktisik Evelin Krekker, telefon 52 05 916, e-post evelin.krekker@tootsiturvas.ee). Otsustaja on Keskkonnaamet (kontaktisikud on Camilla Kastein, telefon 5694 0905, e-post camilla.kastein@keskkonnaamet.ee ja Liis Jääger, telefon 5656 4094, e-post liis.jaager@keskkonnaamet.ee). KMH ekspert on MAVES OÜ (registrikood 10097377; aadress Marja 4D, 10617 Tallinn; juhtekspert on Karl Kupits, telefon 509 3437, e-post karl@maves.ee).

KMH programmiga saab tutvuda 08.06-24.06.2020 (k.a.) Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee (alalehel uudised, pressiinfo) ja Hulja raamatukogus (aadress Tõnismäe tee 18 45203 Hulja Lääne-Virumaa). Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KMH programmi kohta saab esitada kuni 24.06.2020 (k.a.) otsustaja kontaktidel – Pargi 15, Jõhvi või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee.

Tulenevalt riigis valitsevatest nõuetest palume terviseohutuse tagamiseks end arutelule eelregistreerida, edastades e-kirja aadressile camilla.kastein@keskkonnaamet.ee hiljemalt 26.06.2020. KMH programmi avalik arutelu toimub 30.06.2020 kell 17.00 Hulja auto-motoklubis (aadress Keskuse tn 5, Hulja, Kadrina vald, 45203 Lääne-Viru maakond)