Varade publitseerija

« Tagasi

Võsu jõel Laviku paisul jätkuva paisutamise ning hüdroenergia kasutamise keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamise teade

Keskkonnaamet teatab vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 16 lg 1 Võsu jõel Laviku paisul jätkuva paisutamise ning hüdroenergia kasutamise  keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikustamisest.

Kavandatava tegevus toimub Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas Koljaku külas Vesiveski katastriüksusel tunnusega 88701:002:1210. Kavandatava tegevuse eesmärgiks on paisutuse jätkamine ja hüdroenergia tootmine Võsu jõel Laviku paisul.

Arendaja on Olav Miil (Vesiveski, Koljaku küla, Haljala vald). Otsustaja on Keskkonnaamet (Pargi 15, Jõhvi; kontaktisik Irina Sõtsova, tel 6807438; info@keskkonnaamet.ee). Keskkonnamõju hindaja on AS Maves (Marja 4D, 10617 Tallinn, kontaktisik Karl Kupits,  karl@maves.ee, tel 5093437).

KMH programmiga saab tutvuda kuni 19.06.2018 Keskkonnaameti Põhja regiooni Rakvere kontoris (Kunderi 18 Rakvere) tööaegadel ja veebilehel www.keskkonnaamet.ee (Uudised,Pressiinfo-Keskkonnamõju hindamiste avalik väljapanek).

KMH programmi kohta saab Keskkonnaametile esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult kuni 19.06.2018 aadressil Kunderi 18 Rakvere või  e-posti teel: info@keskkonnaamet.ee.

KMH programmi avalik arutelu toimub 20.06.2018 kell 11.00 Keskkonnaameti Põhja regiooni kontoris aadressil Kunderi 18 Rakvere.