Varade publitseerija

« Tagasi

OÜ Palmse Metall õhusaasteloa muutmise eelnõu

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Osaühingu Palmse Metall (registrikood 10830895) õhusaasteloa nr L.ÕV/328271 muutmise taotluse, mis registreeriti Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis numbriga 15-2/18/7959. Osaühing Palmse Metall taotleb väljastatud õhusaasteloa muutmist tootmisele, mis asub aadressil Võsupere küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond (katastritunnus 88701:001:0968). Õhusaasteluba on väljastatud põllu- ja metsamajandusmasinate tootmisele, sh metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmisele.

 
Loa muutmise vajadus tuleb sellest, et ettevõte kasutatavate kemikaalide ja kütuse kogus on suurenenud. Õhusaasteloa taotluse alusel on Keskkonnaametil valminud loa muutmise korralduse eelnõu ja muudetud õhusaasteloa nr L.ÕV/328271 eelnõu.
 
Materjalid: