Varade publitseerija

« Tagasi

Pikaajaline lapsehoiuteenus koolivaheaegadel raske või sügava puudega lapsele

Pikaajaline lapsehoiuteenus koolivaheaegadel raske või sügava puudega lapsele.

Alates 2016 aasta jaanuarikuust viib Eesti Evangeelne Luterlik Kirik Harjumaa piirkonnas läbi projekti, mille raames pakutakse tugiteenuseid raske ja sügava puudega lastele vanuses 0 -17 (k. a.) eluaastat. Lapsevanemale on teenus tasuta, teenusele saamiseks tuleb esitada taotlus Sotsiaalkindlustuameti kaudu, mis pakub rahastust teenuse katmiseks ühes kalendriaastas 4918 eurot lapse kohta. Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Teenusele saamiseks juhendatakse lapsevanemat, võib julgelt küsida. Lapsel peab olema kehtiv puue (raske või sügav) ja juhtumiplaan.