Varade publitseerija

« Tagasi

Arvamuse küsimine õhusaasteloa muutmise taotluse kohta (OÜ Palmse Mehaanikakoda)

 

Keskkonnaamet annab teada, et on võtnud menetlusse OÜ Palmse Mehaanikakoda (registrikood: 10229896; aadress: Võsupere küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond, 45202) 30.10.2018 esitatud õhusaasteloa nr L.ÕV/326959 muutmise taotluse. Ettevõte taotleb õhusaasteloa muutmist, sest käitises võetakse kasutusele pulbervärvimise liin, mis asendab praegust lahustipõhiste viimistluskemikaalide kasutamist.

Ettevõtte käitises on kokku 10 heiteallikat, millest väljutatakse välisõhku erinevaid saasteaineid. Ettevõttes kasutatakse aastas ligikaudu 170 tonni puidupelleteid ning 180 tonni vedelgaasi. Lisaks kasutatakse ettevõttes metallpindade kattekihiga katmisel maksimaalselt 12,957 tonni erinevaid kemikaale, mis sisaldavad 1,930 tonni lahusteid.

Ettevõtte tootmisterritoorium piirneb lõuna- ja läänekaartes maatulundusmaadega ning põhja- ja idakaartes elamumaadega. Lähimad elamud asuvad käitistest umbes 60 meetri kaugusel.

Dokumendid õhusaasteloa muutmise taotluse kohta on leitavad Keskkonnaameti avalikus dokumendihaldussüsteemis aadressil: http://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=240625&Root=240625.

Ettepanekuid  õhusaasteloa muutmise taotluse kohta saab esitada Haljala Vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti e-maili aadressile kuldar.parn@haljala.ee kuni 2. detsembrini.