Varade publitseerija

« Tagasi

KUTSE LÄÄNE-VIRU MAAKONNA ARENGUSTRATEEGIA ARUTELULE

Alates 1. jaanuarist 2018, peale maavalitsuste tegevuse lõppemist on Lääne-Virumaa kohalike omavalitsuste ühiselt täidetavaks ülesandeks maakonna arengu suunamine sh. maakonna arengustrateegia koostamine ning elluviimine. Lääne-Virumaa maakonna arengustrateegia 2030+ uuendamist korraldab Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL).

Praeguseks oleme strateegia koostamisega jõudmas lõpusirgele – töörühmad on oma töö lõpetanud ning strateegiadokumendi ja tegevuskava materjalid valminud. Dokumendid on läbi käinud ka strateegia juhtrühmast, mille koosseisu kuuluvad kõigi kohalike omavalitsuste esindajad.

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu, omavalitsuste ametnike ja teiste partnerite koostöös oleme püüdnud viia maakonna arengustrateegia ning uued omavalitsuste arengukavad ja eelarvestrateegiad omavahel kooskõlla.

Soovime Teile anda ülevaate sellest, miks on maakonna arengustrateegia vajalik, mida on maakonna arengustrateegia koostamisel tehtud ja milliste tulemusteni oleme jõudnud ning saada tehtule tagasisidet.

Selleks ootame Teid 8. jaanuaril 2019 kell 17.30 maakonna arengustrateegia arutelule Rakvere linnavalitsuse Valges saalis (II korrus). Arutelu lõpp on kavandatud hiljemalt kella 20.00-ks.

Lääne-Viru maakonna arengustrateegia avalikustamine toimub perioodil 7. jaanuar – 25. jaanuar, mille jooksul saab esitada oma ettepanekuid. Samal ajal alustavad strateegia menetlemisega ka maakonna kohalike omavalitsuste volikogud.

Maakonna arengustrateegia materjalid on leitavad Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu kodulehel aadressil: https://www.virol.ee/avalikustamine

Palume oma osalemisest teada anda e-posti aadressile sven.hobemagi@virol.ee hiljemalt 7. jaanuariks.

 

Lugupidamisega

 

Sven Hõbemägi

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit

Tegevdirektor

Tel. 53005652