Varade publitseerija

« Tagasi

Haljala vald osaleb projektis "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"

 

Projekti raames kohandatakse erivajadustega inimeste eluruume nende vajadustele vastavaks. Taotlused tuleb esitada hiljemalt 15. aprilliks.

Projekti kaudu on võimalik kohandada koduseid liikumisteid (nt eluruumi sissepääs, hoone välisukse ja eluruumi vaheline käigutee, hoonesse ja selle territooriumile sissepääs), hügieeniruume ja kööke. Kohandada saab Halajala vallas asuvat aastaringseks elamiseks sobivat eluruumi, mis on toetuse taotleja rahvastikujärgne ja tegelik elukoht ning on tema enda või tema pereliikme omandis, kaasomandis või kasutuses üürilepingu alusel.  

Taotlus eluruumide kohandamiseks tuleb esitada hiljemalt 15. aprilliks 2019 Haljala Vallavalitsuse sotsiaalosakonnale. Need tuleb saata meiliaadressil klaarika.adonov@haljala.ee. Taotlusi võtavad vastu ka sotsiaaltöö spetsialistid Urve Vogt ja Eha Veem.

Taotluse blankett on kättesaadav Haljala valla kodulehel. 

 Taotluse esitamisele järgnev menetluse käik:
- sotsiaalosakond kontrollib, kas taotlus vastab projekti tingimustele
- Haljala Vallavalitsus esitab koondtaotluse rakendusüksusele 31.05.2019.
- taotluse rahastamise otsuse alusel tehakse kohandustööd vastavalt ERFi meetmes kehtestatud tingimustele ajavahemikus september 2019 kuni  30. september 2020.

Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond meetmest "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine".