Varade publitseerija

« Tagasi

Ivar Lilleberg on Haljala valla uus vallavanem

 

9. aprillil valiti Haljala vallale uued juhid: vallavolikogu esimehe rolli taasnimetati Vello Väinsalu ja vallavanemaks hääletati Ivar Lilleberg.

19. märtsil ennast taandanud volikogu esimees Vello Väinsalu valiti tagasi 9 häälega. Teiseks volikogu esimehe kandidaadiks esitati endine Vihula vallavanem Annes Naan, kelle poolt hääletas 7 volikogu liiget.  Üks sedel oli kehtetu.

Vallavanema kandidaadiks esitati Ivar Lilleberg, kelle poolt hääletas 13 volikogu liiget, 3 oli vastu, üks sedel oli kehtetu.

Väinsalu selgitas, et astus möödunud volikogu istungil tagasi, et saada kõik osapooled ühise laua taha. „Koostöö ei toiminud nii nagu vaja ja nii otsustasin pakkuda võimalust liikuda edasi valgelt lehelt," ütles ta.

„Tutvustasin ühel istungijärgsel koosolekul ka kava, oma nägemust, kuidas võiks edasi liikuda," jätkas ta. „Mida teha kooliga, kuidas võiks töö käia komisjonides, vallavalitsuses jne. Paraku ei jõudnud me volikoguliikmetega kaugemale volikogu esimehe ja vallavanema kandidaatidest."

„Kokku lepiti vaid sellest, et Eesti Reformierakond, saanuna valimistel kõige enam hääli, esitab vallavanema kandidaadi. Kuna sisulised teemad jäid arutamata ja  võimalik koostöö sõnastamata, otsustasin taas kandideerida volikogu esimeheks, et sellelt positsioonilt seda ideed edasi ellu viia."

Volikogu esimees avaldas lootust, et ollakse siiski sammuke lähemale lahendustele. Esimese muudatusena lubas Väinsalu kutsuda igakuiselt kokku valla põhimääruses ettenähtud volikogu eestseisuse ja lõpetada seniste koalitsiooni koosolekute pidamise.

Eestseisus on nõuandev kogu, kuhu kuuluvad volikogu esimees, aseesimees ja volikogu komisjonide esimehed, aga eestseisuse koosolekutel võiksid osaleda ka kõik ülejäänud volikogu liikmed. Tegemist oleks Väinsalu sõnul avatud töökoosolekutega, mis võimaldab ka eeldatavasti muuta teabe vahetamise sujuvamaks.

Värske vallavanem Ivar Lilleberg ütles kommentaariks, et on volikogu liikmetele tänulik usalduse eest, ja ka võimaluse eest anda oma panus valla juhtimisse.

Lillebergil on  kaks nädalat aega moodustada vallavalitsus, mille struktuuri ja liikmed lõpuks kinnitab volikogu.

Järgmine volikoguistung toimub 24. aprillil.

Tekst: Katrin Kivi