Varade publitseerija

Tugiteenused raske ja sügava puudega lastele vanuses 0-17 eluaastat

Alates 2016 aasta jaanuarikuust viime Harjumaa piirkonnas läbi projekti, mille raames pakutakse tugiteenuseid raske ja sügava puudega lastele vanuses 0 -17 (k. a.) eluaastat. Lapsevanema jaoks on teenus tasuta, teenusele saamiseks tuleb esitada taotlus Sotsiaalkindlustusameti kaudu, mis pakub rahastust teenuse katmiseks ühes kalendriaastas 4918 eurot lapse kohta.

Teenusele saamiseks oleme valmis lapsevanemaid juhendama. Lapsel peab olema kehtiv puue (raske või sügav) ja juhtumiplaan.


Info on kirja lõpus ja manusena kaasas.


Doris Rass
teenused@eelk.ee
Tel: 5687 0289
Eesti Diakoonia