Varade publitseerija

« Tagasi

MTÜ Partnerid võtab vastu projektitoetuse taotlusi

Mittetulundusühing Partnerid

(Tegevuspiirkonnaks on Haljala, Rakvere, Vinni ja Viru-Nigula valdade territooriumid enne haldusreformi toimumist)

võtab vastu projektitoetuse taotlusi tulenedes Maaeluministri 23. oktoobri 2015.a määrusest nr. 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus„ muudetud 00.09.2019 ning tegevuspiirkonna arengustrateegiast 2015-2020 ja 2020.a. rakenduskavast:

M 1.2 Kohaliku kultuuri arendamine 13.-17.jaanuar 2020.a. kuni kella 16.00-ni

          Hindamistähtaeg 14.aprill 2020.a.

          Infopäev 10.detsember 2019.a. algusega kell 16.00 Haljala Sämmi Grilli konverentsi ruumis

M2.1  Ettevõtluse investeeringud 03.-07.veebruar  2020.a. kuni kella 16.00-ni

          Hindamistähtaeg 06.mai 2020.a.

          Infopäev 10.detsember 2019.a. algusega kell 16.00 Haljala Sämmi Grilli konverentsi ruumis

M2.2 Ettevõtlikkuse ja konkurentsivõime tõstmine 03.-07.veebruar 2020.a. kuni kella 16.00-ni.

        Hindamistähtaeg 06.mai 2020.a.

        Infopäev 10.detsember 2019.a. algusega kell 16.00 Haljala Sämmi Grilli konverentsi ruumis                                                                                       

                                                                                                            

Registreerimine infopäevale  hiljemalt 03.detsember 2019  info@mtupartnerid.eu