Varade publitseerija

« Tagasi

Kõldu küla, Farmi kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja arutelu protokoll ja tulemused

Kõldu küla, Farmi kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 21.10.2019- 22.11.2019. Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid või täpsustusi planeeringule 25.11.2019 seisuga ei esitatud.

Detailplaneeringu avaliku arutelu avas planeeringu korraldaja, kes tutvustas planeeringut ja märkis, et avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid, vastuväiteid või täpsustusi planeeringule ei esitatud.

Avaliku arutelu käigus ei registreeritud ühtegi küsimust, ettepanekut ega vastuväidet. 
 
Avaliku arutelu ja väljapaneku tulemusel saab Kõldu küla Farmi detailplaneeringu esitada pärast ministri heakskiitmist Vallavolikogule kehtestamiseks. 
 
Planeeringumaterjalide ja protokolliga saab tutvuda: siin.