Varade publitseerija

« Tagasi

Arenduskoda käivitas uue koostööprojekti

Meil on hea meel teatada, et käivitunud on uus rahvusvaheline LEADER koostööprojekt „Mitmekesise säästva turismi ettevõtluse ühisarendamine", mis on eelnevate projektide (sh "Säästva turismi arendamine") jätkuprojektiks.

Kui säästva turismi projekti raames oli meie suurimaks eesmärgiks saada Lahemaa rahvuspargi turismipiirkonnale EUROPARC sertifikaat, siis tänaseks on see meil kenasti olemas. Füüsiliselt saab Keskkonnaamet ja Arenduskoda selle 2. destembril Brüsselis Euroopa Parlamendis.

Sertifikaadi saamisega kaasneb aga terve rida kohustusi, mida peame üheskoos hakkama täitma ehk teisisõnu ellu viima Lahemaa säästva turismi strateegiat.

Oleme paljud strateegiasse kirja pandud tegevused planeerinud uude käivitunud koostööprojekti.

Projekt kestab 3 aastat ehk 31.augustini 2022. Partneriteks on Eestist Arenduskoda (juhtpartner), Rohelise Jõemaa Koostöökogu ja Põhja-Harju Koostöökogu. Projekti on kaasatud Leedust Association Lamatos Zeme, Aukstaitijos rahvuspargi piirkond, Lätist Cesis District Rural Partnership, Riga District Rural Development Association ja Liepaja District Partnership ning Lõuna-Rootsi Skane piirkonna LEADER tegevusgrupid. Paljudega nendest on Arenduskoda koostööd teinud nii Säästva turismi kui teiste projektide raames.

Projekti kolme aasta jooksul teostatakse 9 rahvusvahelist tegevust. Nendeks on 3-päevased praktiliste töötubade ja koostöö aruteludega täiendatud õppereisid projekti partnerpiirkondadesse ning temaatiliselt süvitsi minevad töötoad. Projekti tegevused on kavandatud vastavalt Lahemaa strateegia tegevuskavale, võõrustava piirkonna tugevustele ja partnerite ootustele.

Olulist kohta projektis omavad ka projekti kohalikud tegevused: erinevad õppereisid ning arendusseminarid, ühisturundust ja piirkondlike tootemärgiste võrgustikke tutvustavad ja toetavad tegevused (Arenduskoja tegevuspiirkonnas EUROPARC märgisega piirkonnana tegutsemise toetamiseks ja Põhja-Eesti kohaliku toidu märgise võrgustiku arendamiseks) ja koostööpiirkondade ühisturundust toetavad tegevused.

Lisaks riigisisese ja rahvusvahelise koostöö koordineerimisele on antud projekti raames kavas jätkata koostööd Arenduskoja piirkonnas eelnevate koostööprojektidega käivitatud säästva turismi ja kohaliku toidu koostöövõrgustike jätkuarenduse toetamiseks. Koostöös Arenduskoja piirkonna partneritega kavandatakse teostada Lahemaa rahvuspargi mõjupiikonna säästva turismi arengustrateegia monitooringut, mille paremaks teostamiseks on plaanis teostada projekti jooksul 1 õppereis naaberpiirkonda ja 3 arendusseminari. 3 arendusseminari on kavas teostada ka Põhja-Eesti kohaliku toidu märgise ettevõtjate ja Lahemaa mõjupiirkonna toitlustajate koostöö jätkuarendamise toetuseks.

Kõikide planeeritud tegevustega aidatakse kaasa Lahemaa rahvuspargi turismipiirkonna strateegia tegevuskava täitmisele, säästva turismi ettevõtjate toodete/teenuste arendamisele koos teenuste kvaliteedi parendamisega ning projekti piirkondade (mitmetes rahvuspargid vm kaitsealad) säästva turismi ettevõtjate jt seotud partnerite vahelise koostöö käivitamisele ja mitmetasandilise võrgustumise arendamisele.

Projekti raames on juba toimunud paar juhtgrupi koosolekut ning 9. detsembril ootame kõiki huvilisi osalema Lahemaa säästva turismi strateegia monitooringu seminaril!

Projekti rahvusvaheline avaüritus toimub märtsikuus Leedus. Sellekohane info tuleb projekti listi ja kodulehele aasta alguses.

 

Kui Sa veel ei ole projekti listis ja Sul on huvi saada projektist osa, siis anna endast teada aadressil katrin@arenduskoda.ee!

Vaata ka meie projekti kalendrit ja jooksvat infot Arendukoja kodulehel http://arenduskoda.ee/et/koostoeoeprojektid/mitmekesise-saastva-turismi-ettevotluse-uhisarendamine

 

 

Katrin Suursoo

Projektijuht

Tel 56608077

katrin@arenduskoda.ee