Varade publitseerija

« Tagasi

Valminud on Haljala valla üldplaneeringu lähteseisukohad

Koostöös Haljala valla üldplaneeringu koostajaga AB Artes Terrae OÜ'ga ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise läbiviijaga Alkranel OÜ'ga Haljala Vallavalitsus avalikustab Haljala valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja üldplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse.

Dokumentidega saab tutvuda:

 

Soov olla kaasatud üldplaneeringu koostamisse, küsimused, ettepanekud, arvamused, märkused ja muud üldplaneeringu koostamisega seonduv, on võimalik esitada e-posti aadressile haljala@haljala.ee.