Varade publitseerija

« Tagasi

Haljala Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi Võsu alevikus Võsu rand 1 kinnistule, Ranna tänava otsas asuvale maa-alale rendilepingu sõlmimiseks

 

Rendilepingu eesmärk on rentniku poolt tänavakaubanduse korraldamine nimetatud maa-alal. Rendilepingu alusel on nimetatud maa-alal keelatud mistahes muud tegevused ja kasutusotstarbed.

Rendilepinguga koormatava maa-ala suurus on ca. 60 m2 (asukoha skeem lisatud).

Rendileping sõlmitakse tähtajaga 3 (kolm) aastat.

Pakkumiste alghinnaks on 1 €/m2 ühes kalendrikuus.

Pakkumuste hindamiskriteeriumiks on „suurim on parim" rendilepingu tasu suurus ühes kalendrikuus.

Pakkumused esitada kinnises ümbrikus märgusõna „Võsu ranna maa-ala avalik konkurss" ja märkusega „Mitte avada enne 30. jaanuar 2020 kella 10.00" hiljemalt 30. jaanuariks 2020.a kell 10.00 Haljala Vallavalitsusse Mere 6, Võsu alevik 45501 Haljala vald Lääne-Virumaa.

 

Kontaktisik Haljala Vallavalitsuses:

Annes Naan

Majandus- ja hankejuht

tel 56696186; e-post: annes.naan@haljala.ee