Varade publitseerija

« Tagasi

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvooru laekus rekordarv taotluseid

Kohaliku omaalgatuse programmi (edaspidi KOP) kevadvooru laekus kokku 66 taotlust, mis on rohkem, kui varasemalt Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule esitatud on.

Taotlusi sai esitada kahte meetmesse – kogukonna areng (meede 1) ja elukeskkonna ning kogukonnateenuste arendamine (meede 2). Ülekaalukalt oli populaarsem meede elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine (meede 2), kuhu laekus 44 taotlust ning meetmest küsitakse kokku 133 107,33 eurot. Kogukonna arengu meetmesse (meede 1) laekus 22 taotlust ning toetust küsitakse 43 265,20 eurot.

Kahe meetme peale kokku küsitakse KOP kevadvoorust toetusteks 176 372,53 eurot. 2020. aastal on KOP kevad- ja sügisvoorus vahendeid jagamiseks kokku ca 98 000 eurot.

Kõige rohkem taotlusi esitati Vinni vallast (14 taotlust), järgnesid Haljala vald (12 taotlust) ja Väike-Maarja vald (10 taotlust). Kõige vähem esitati taotlusi Rakvere linnast (2 taotlust). Kokku esitasid oma taotluse 56 mittetulundusühingut, kellest 10 esitasid taotluse mõlemasse meetmesse.

Järgmise sammuna toimub kevadvooru laekunud taotluste tehniline kontroll, peale mida hindab tehnilise kontrolli läbinud taotluseid Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu poolt moodustatud 5-liikmelisele komisjon. KOP kevadvoorust toetuse saanud projektid selguvad maikuu lõpus.