Varade publitseerija

Töökorraldus valla allasutustes (täiendatud 17. märtsil seoses raamatukogude tööga)

Haljala Kool ja Võsu kool on leviva viiruse tõkestamiseks alates esmaspäevast, 16. märtsist, suletud. 

Senini ei ole Haljala Koolis ega ka Võsu Koolis ühtegi COVID-19 viiruse juhtumit. Kui teie peres peaks ilmnema haigusnähtusid, mis viitavad koroonaviiruse kahtlusele, palume ühendust võtta tervishoiutöötajaga ja teavitada sellest ka klassijuhatajat.


Võsu Kool

Võsu Kooli direktori Liina Altroffi sõnul koolimaja küll suletakse aga õppetöö jätkub distantsilt riigi ja kooli õppekava järgides.

Võsu Kooli sotsiaalmeedia lehelt võib lugeda, et õppetöös kasutatakse nii tavapäraseid õpikuid, vihikuid kui ka e-õppe materjale ning õppetöö toimub tunniplaani arvestades. Õppematerjalid antakse lastele igaks tunniplaanis ette nähtud õppetunniks.

"Lapsevanemate tugi on õppetöö korraldamisel väga oluline ning palume, et võimaldaksite lastel koolitööks vajalike elektrooniliste kanalite kasutamist," kirjutab kooli direktor postituses. "Oluline on ka see, et jälgiksite laste õppimist kodus. Kõik õpiülesanded ja õpiülesannetele viitavad lingid pannakse õpetajate poolt iga tunni kohta eKooli ning antud ülesanded tuleb sooritada õpetaja poolt ette nähtud tähtajaks. Distantsõppe ajal sooritatud töid hinnatakse."

"Enamik õpetajaid on lastele kättesaadavad ka tunniplaanis oleva tunni ajal reaalajas Skype'i või Messengeri kaudu. Oma kanalist teavitab iga õpetaja õpilasi eKooli kaudu ise. Kõikidele õpetajatele saab kirjutada, aadressid leiate Võsu kooli kodulehelt. Küsimuste tekkimisel tuleks pöörduda esmalt aineõpetaja ja seejärel klassijuhataja poole."

Liina Altroff märgib, et oleme kõik uues olukorras: "Võtame koolis seda kui võimalust õppida uusi asju uuel moel. Meil kõigil on võimalus muutuda iseseisvamaks ja vastutustundlikumaks."

Distantsõppe perioodil soovitame lastel püsida kodus. See on hea aeg raamatute lugemiseks ja kodu lähedal õues viibimiseks.


Haljala Kool

Haljala Kool on andnud teada, et õppetöö toimub üldjuhul iseseisva töö vormis, kuid kindlasti koduses keskkonnas.

Peamiseks infoallikaks on e-kool, kuhu õpetajad sisestavad igapäevaselt eelmisel õhtul järgmise päeva õpiülesanded. Koolipoolne soovitus on tegeleda õpiülesannetega tavapärases koolipäeva rütmis. Nõutavad tööd  peaksid olema õpetajale laekunud enne  kella 18. 

Õpetajate ja kooli töötajatega saab suhelda nii ametliku kooli e-maili aadressi kaudu kui ka eKooli sõnumite vahendusel.

Kooli kodulehe vahendusel palub kool pakkuda oma lapsele tuge ja abistada teda päevakava tegemisel ja õppimise organiseerimisel.Samuti palub juhtkond klassijuhatajat teavitada olukorrast, kui kodus ei ole lapsel võimalik kasutada süle-või lauaarvutit või sobivat internetiteenust, et saaksime koos lahendusi otsida.

Noortekeskused

Haljala noortekeskus ja Võsu noortetuba on esmaspäevast alates suletud.

Lasteaiad

Haljala Lasteaed Pesapuu rühmad jäävad esialgu avatuks, kuid neil kellel on vähegi võimalus, soovitatakse lapsed jätta koju.

Võsu Kooli Võsupere ja Vihula rühmade lapsevanemad on  aga otsustanud lapsed ennetavalt koju jätta ning seetõttu on rühmad alates 16. märtsist suletud.

Võsu Kooli direktori Liina Altroffi sõnul on õpetajatel on rühmatelefonid kodus kaasas. Kui lapsevanematel tekib vajadus laps siiski lasteaeda tuua, siis palutakse sellest eelneval päeval teada anda. Nii saab sujuvalt korraldada laste toitlustuse ja hoiu.

Võsu Kooli Võsu rühm on alates esmaspäevast, 16.märtsist ennetava meetmena kaheks nädalaks suletud, sest üks rühmas viibinud lapsevanem puutus kokku viirusekandjaga. "Nii lapsevanem kui laps on praegu terved, ent soovime olla kindlad, et kõigi turvalisus on tagatud," kirjutatakse kooli FB seinal. "Jagame infot edasise kohta jooksvalt lasteaia e-keskkonnas. Küsimuste ja murede korral palun helistage rühmaõpetajale või õppejuhile."

Haljala Rahvamaja

Haljala Rahvamajas jäävad ära kõik märtsis ja aprillis planeeritud üritused kuni maikuu alguseni. Teatrietenduste toimumisajad lükatakse võimalusel edasi. Palun jälgige kuupäevade muudatusi. Lisainfo tel. 3250444

Haljala Valla Spordikeskus

Alates homsest on Võsu Spordihoone ja Haljala võimla suletud. Kõik võistlused on tühistatud või edasi lükatud.

Haljala Vallaraamatukogu 

Alates 17.03.2020 töötab Haljala Vallaraamatukogu piiratud tingimustes. Lugemissaalid ja avalikud internetipunktid on suletud ja külastajatel kohapeal viibimine keelatud.

Raamatute väljastamine ja tagastamine kohapeal toimub ainult eelneval kokkuleppel.

Lisainfo: https://www.haljalaraamatukogu.ee/