Varade publitseerija

« Tagasi

Võsu alevikus aadressandmete korrastamise eeltööd

Haljala Vallavalitsus on jõudnud aadressandmete korrastamisega Võsu alevikuni. Selle eeltööna on vajalik mõnede liikluspindade ruumikujude (kujutised kaardil) täpsustamine ja muutmine ning osaliselt ka kohanimede muutmine. Selleks avaldame Haljala valla kodulehel kaardirakenduse, kus saab teha ettepanekuid tänavate nimedele kuni 14. juuni 2020 (k.a).  

Link kaardirakendusele: https://haljala.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c00933c98560410283cf57fd93152590

Hiljemalt augustis ja septembris korrastatakse uute kohanimede järgi katastriüksuste ja ehitiste aadressid. Aadresside määramise esmane nõue on, et peab olema määratud liikluspinna järgi, kust on tegelik juurdepääs ja liikluspind peab olema järjestikku läbitav.

 

Lisainfo: Siiri Püss siiri.pyss@haljala.ee, tel 56955673