Varade publitseerija

Haljala Vallavalitsus tühistab hanked „Haljala Koolile kahe lähikuva projektori ostmine" ja „Haljala Koolile 10 tahvelarvuti ostmine"  seoses vigadega meetmemääruse tõlgendamisel. ...

Teade

Haljala Vallavalitsus tühistab hanked „Haljala Koolile kahe lähikuva projektori ostmine" ja „Haljala Koolile 10 tahvelarvuti ostmine"  seoses vigadega meetmemääruse tõlgendamisel. ...

28.veebruari Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL) üldkoosolekul tuleb ühe päevakorrapunktina Fermi Energia ettekanne tuumajaama võimalikust rajamisest Lääne-Virumaale. Tulenevalt sellest...

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit kutsub kuulama ettekannet tuumajaama rajamise võimalikkusest

28.veebruari Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL) üldkoosolekul tuleb ühe päevakorrapunktina Fermi Energia ettekanne tuumajaama võimalikust rajamisest Lääne-Virumaale. Tulenevalt sellest...

Rahandusministeerium teavitab, et Eesti mereala planeeringu eelnõu (põhilahenduse) ja mõjude hindamise aruande eelnõu II avalik väljapanek kooskõlas planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 19...

Eesti mereala planeeringu eelnõu II avalikustamisest

Rahandusministeerium teavitab, et Eesti mereala planeeringu eelnõu (põhilahenduse) ja mõjude hindamise aruande eelnõu II avalik väljapanek kooskõlas planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 19...

VÄIKEHANGE „HAljala Koolile 10 (KÜMME) tahvelarvuti OSTMINE"   JUHISED PAKKUJALE Üldsätted   1. Käesoleva pakkumise eesmärk on kõige soodsama pakkumuse...

Hange Haljala Koolile 10 tahvelarvuti ostmine

VÄIKEHANGE „HAljala Koolile 10 (KÜMME) tahvelarvuti OSTMINE"   JUHISED PAKKUJALE Üldsätted   1. Käesoleva pakkumise eesmärk on kõige soodsama pakkumuse...

HANGE „HAljala KOOLIle 2 (KAKS) LÄHIKUVA PROJEKTORi OSTMINE"   JUHISED PAKKUJALE Üldsätted   1. Käesoleva pakkumise eesmärk on kõige soodsama pakkumuse...

Hange Haljala Koolile kahe lähikuva projektori ostmine

HANGE „HAljala KOOLIle 2 (KAKS) LÄHIKUVA PROJEKTORi OSTMINE"   JUHISED PAKKUJALE Üldsätted   1. Käesoleva pakkumise eesmärk on kõige soodsama pakkumuse...

  15. veebruaril tähistab Haljala Rahvamaja 35 aasta täitumist juubilarile kohaselt kontserdi ja tantsuõhtuga. Juubeliõhtule kutsuvalt plakatilt saab teada, et tantsuks on palutud...

Haljala Rahvamaja avamisest möödub 35 aastat

  15. veebruaril tähistab Haljala Rahvamaja 35 aasta täitumist juubilarile kohaselt kontserdi ja tantsuõhtuga. Juubeliõhtule kutsuvalt plakatilt saab teada, et tantsuks on palutud...

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavolikogu 28.01.2020 otsusega nr 134 võeti vastu Käsmu küla Põhja tn 7a detailplaneering ning jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline...

Käsmu küla Põhja tn 7a maaüksuse detailplaneering

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavolikogu 28.01.2020 otsusega nr 134 võeti vastu Käsmu küla Põhja tn 7a detailplaneering ning jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline...

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavolikogu 28.01.2020 otsusega nr 133 võeti vastu Eisma küla Sulevi maaüksuse ja lähiala detailplaneering ning jäeti algatamata keskkonnamõjude...

Eisma küla Sulevi maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavolikogu 28.01.2020 otsusega nr 133 võeti vastu Eisma küla Sulevi maaüksuse ja lähiala detailplaneering ning jäeti algatamata keskkonnamõjude...

Haljala Vallavalitsus kuulutab välja vähempakkumise  „Haljala aleviku kalmistu puude raie" Hanke eesmärk on majanduslikult soodsaima pakkuja välja selgitamine vastavalt hankija poolt...

VH: Haljala aleviku kalmistu puude raie

Haljala Vallavalitsus kuulutab välja vähempakkumise  „Haljala aleviku kalmistu puude raie" Hanke eesmärk on majanduslikult soodsaima pakkuja välja selgitamine vastavalt hankija poolt...

  https://kredex.ee/et/kodutoetus Toetuse eesmärk on parandada kolme- ja enamalapseliste vähekindlustatud perede elamistingimusi. Pered saavad toetuse abil soetada, renoveerida...

Kodutoetus lasterikastele peredele

  https://kredex.ee/et/kodutoetus Toetuse eesmärk on parandada kolme- ja enamalapseliste vähekindlustatud perede elamistingimusi. Pered saavad toetuse abil soetada, renoveerida...

Hajaasustusprogrammi taotlusvoor on avatud 17. veebruarist kuni 17. aprillini 2020.   Hajaasustusprogrammist on võimalik hajaasustuses elavatel perekondadel toetust saada: ...

2020 aasta Hajaasustusprogrammi taotluste vastuvõtmine hakkab 17. veebruaril

Hajaasustusprogrammi taotlusvoor on avatud 17. veebruarist kuni 17. aprillini 2020.   Hajaasustusprogrammist on võimalik hajaasustuses elavatel perekondadel toetust saada: ...

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavalitsuse 15.01.2020 korraldusega nr 25 kehtestati Vihula küla Mõisaoja maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks...

Vihula küla Mõisaoja maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavalitsuse 15.01.2020 korraldusega nr 25 kehtestati Vihula küla Mõisaoja maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks...

Sulevi maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimus 26.11.2019 kuni 26.12.2019. Kirjalikke  ettepanekuid,  vastuväiteid  või  täpsustusi...

Sulevi maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku ja arutelu tulemus

Sulevi maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimus 26.11.2019 kuni 26.12.2019. Kirjalikke  ettepanekuid,  vastuväiteid  või  täpsustusi...

  Rendilepingu eesmärk on rentniku poolt tänavakaubanduse korraldamine nimetatud maa-alal. Rendilepingu alusel on nimetatud maa-alal keelatud mistahes muud tegevused ja...

Haljala Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi Võsu alevikus Võsu rand 1 kinnistule, Ranna tänava otsas asuvale maa-alale rendilepingu sõlmimiseks

  Rendilepingu eesmärk on rentniku poolt tänavakaubanduse korraldamine nimetatud maa-alal. Rendilepingu alusel on nimetatud maa-alal keelatud mistahes muud tegevused ja...

Haljala kandi elanike üldkoosolek. Kolmapäev 29/01 kell 19:00 Haljala Rahvamaja Päevakorras: 1. Kandikogu valimine 2. Haljala Kooli projekti tutvustus 3. Elanikonna...

29. jaanuar toimub Haljala kandi elanike üldkoosolek

Haljala kandi elanike üldkoosolek. Kolmapäev 29/01 kell 19:00 Haljala Rahvamaja Päevakorras: 1. Kandikogu valimine 2. Haljala Kooli projekti tutvustus 3. Elanikonna...

  100 aasta eest lõppes Eesti Vabadussõda 1919. aasta detsembriks oli Eesti Vabariigi heitlus oma eluõiguse eest kestnud juba aasta. Tartus olid alanud rahukõnelused Nõukogude...

KUI RELVAD VAIKISID

  100 aasta eest lõppes Eesti Vabadussõda 1919. aasta detsembriks oli Eesti Vabariigi heitlus oma eluõiguse eest kestnud juba aasta. Tartus olid alanud rahukõnelused Nõukogude...

Eesti Külaliikumine Kodukant ja Vabaühenduste Liit tunnustasid detsembri hakul vabatahtlikke. Selle sündmuse patroon, Eesti Vabariigi President, andis aumärgi üle ka Vainupea küla seltsi...

Mario Luik: Vainupea külaga seob mind väga emotsionaalne ja tugev side

Eesti Külaliikumine Kodukant ja Vabaühenduste Liit tunnustasid detsembri hakul vabatahtlikke. Selle sündmuse patroon, Eesti Vabariigi President, andis aumärgi üle ka Vainupea küla seltsi...

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavolikogu 17.12.2019 otsusega nr 129 lõpetati Karepa küla Pääsu maaüksuse detailplaneeringu ja Karepa küla Raamatukogu maaüksuse ...

Karepa küla Pääsu maaüksuse detailplaneeringu ja Karepa küla Raamatukogu maaüksuse detailplaneeringu menetluste lõpetamine

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavolikogu 17.12.2019 otsusega nr 129 lõpetati Karepa küla Pääsu maaüksuse detailplaneeringu ja Karepa küla Raamatukogu maaüksuse ...

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavalitsuse 11.12.2019 korraldusega nr 665 kehtestati Eisma küla Liivamäe kinnistu detailplaneering. Detailplaneering on üldplaneeringu...

Eisma küla Liivamäe kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavalitsuse 11.12.2019 korraldusega nr 665 kehtestati Eisma küla Liivamäe kinnistu detailplaneering. Detailplaneering on üldplaneeringu...

Mõisaojamaaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 16.11.2019 kuni 10.12.2019. Kirjalikke  ettepanekuid,  vastuväiteid  või  täpsustusi planeeringule...

Vihula küla Mõisaoja kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja arutelu tulemused

Mõisaojamaaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 16.11.2019 kuni 10.12.2019. Kirjalikke  ettepanekuid,  vastuväiteid  või  täpsustusi planeeringule...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 19