« Tagasi

Anna oma panus liikuvusteenuste paremaks korraldamiseks

Kutsume kõiki Haljala valla elanikke  ja suvila omanikke osalema maakonna liikuvusuuringus. Küsimustik on mõeldud oma igapäevaste liikumisviiside ja nendega seotud probleemide edastamiseks. Vastused on olulised üldplaneeringu koostamisel ja ühistranspordi paremaks korraldamiseks.

Uuringu tulemused on aluseks avaliku ruumi, liikuvusteenuste ja säästvate liikumisviiside arendamisele Haljala vallas ja Lääne-Viru maakonnas. Saadud vastuste põhjal on omavalitsustel võimalik parandada inimeste liikumisvõimalusi ja paremini planeerida liikuvustegevusi.

Küsimustikku saab täita valla veebilehe avalehelt, vastamiseks kulub aega ligikaudu 20 minutit. Küsimustikule saab vastata kuni 9. veebruarini. Teie vastused on anonüümsed ja neid kasutatakse uuringu tulemuste esitamisel üldistatult.

Uuringu viib läbi Tallinna Tehnikaülikooli Logistika ja transpordi teaduskeskuse uurimisrühm koostöös Linnalabori, Eesti Kunstiakadeemia ja Säästva Eesti Instituudi ekspertidega. Uuringu läbiviimist rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetmest „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus" ja Lääne-Viru maakonnas üldplaneeringuid koostavate kohalike omavalitsuste eelarvetest. Projekti läbiviimist juhib Viru-Nigula vallavalitsus.

 

Abi eest ette tänades

Haljala vallavalitsus

 

LIIKUVUSUURINGU KÜSTIMUSTIK