« Tagasi

LIIKLUSKORRALDUSEST AASPERE-HALJALA 2+2 TEELÕIGUL

LIIKLUSKORRALDUSEST AASPERE-HALJALA 2+2 TEELÕIGUL

Põhimaantee nr 1 (E20; Tallinn-Narva) Aaspere-Haljala teelõigu ümberehitus on toonud endaga kaasa mitmeid olulisi muudatusi liikluskorralduses. Täname liiklejaid seniste juhiste järgimise eest ning palume ka edaspidi tööde perioodil tähelepanelikkust ja leplikkust ajutiste ümberkorralduste suhtes.

Tööde piirkonnas on kuni 31. oktoobrini 2020. a avatud mõlemas suunas üks 3,5 meetri laiune sõidurada. Ohutuse tagamiseks alandatud lubatud suurimat piirkiirust (ehitustööde piirkonnas 70 km/h, aktiivses töötsoonis 50 km/h) ning liikumas on tavapärasest rohkem ehitus- ja rasketehnikat.

Alates 1. novembrist 2020. a hakkab Tallinn-Narva maanteel tööde piirkonnas kehtima mõlemas suunas kahe sõidurajaga liikluskorraldus. Ehitustööd jätkuvad prognooside kohaselt novembri teises pooles algava tehnoloogilise pausini, mistõttu võib tööpiirkonnas esineda lokaalset ja lühiajalist ajutist liikluskorraldust ning vastavalt vajadusele kiirusepiiranguid.

Bussiliiklust puudutavad muudatused

Alates 26. oktoobrist 2020. a minnakse Vanamõisa ja Aaspere liiklussõlmes üle uuele liikluskorraldusele. Sellega seoses:

  • suletakse Tallinn-Narva maanteelt sissepääs Trahteri tee kaudu Aasperre ja pööre Lehise teele. Nii sõidukid kui jalakäijad saavad edaspidi kasutada Aaspere viadukti, rampe ja Vanamõisa liiklussõlmes olevaid jalgteid.
  • suunduvad Lääne-Viru maakonnaliinid nr 25, 48, 61 ja 62 uuele marsruudile mööda Liiguste-Põdruse teed (riigimaantee 17174) ja kõrvalmaanteid.
  • viiakse „Aaspere" bussipeatused Tallinn-Narva maanteelt Aaspere liiklussõlme rampidele ning „Vanamõisa" ja „Sauste" bussipeatused Liiguste-Põdruse teele. Bussireisijad saavad liigelda mööda Aaspere ja Vanamõisa liiklussõlmede jalgteid ning läbi Sauste jalakäijate tunneli. Nende jalgteede kaudu saab ka Tallinn-Narva maanteed ületada.
  • teenindavad kommertsliinid kliente Aaspere ja Haljala bussipeatustes.

Artiklile on lisatud on bussiliiklust puudutavaid muudatusi selgitavad skeemid: Aaspere, Vanamõisa, Sauste.

Kohalikele elanikele tagatakse tööde piirkonnas juurdepääs kinnistutele järk-järgult valmivate juurdepääsuteede kaudu, misjärel likvideeritakse seni kasutuses olnud mahasõidud põhimaanteelt.

Liikluskorralduslik info on kõige mugavamalt kättesaadav Maanteeameti liiklusinfo rakenduses tarktee.mnt.ee ja maanteeinfo lühinumbrilt 1510.

Hea liikleja, palume ehitustööde piirkonnas tähelepanelikkust, ajutiste liiklusmärkide ning järk-järgult paigaldatava püsiliikluskorralduse järgimist, et tagada nii liiklejate kui ka teel töötavate inimeste ohutus. Möödasõite ja muid ohtlikke manöövreid on töötsoonis vajalik vältida. Märgates tööalas mõnd ehitussõidukit manööverdamas, palume selle läbi lasta – nii saame kiiremini valmis!

Täpsem info projekti kohta on leitav Maanteeameti kodulehelt:  https://www.mnt.ee/et/ehitus/romeda-haljala-loigu-ehitus