« Tagasi

Haljala valla Haljala aleviku Rakvere mnt 22 maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavalitsuse 3.02.2021 korraldusega nr 54 algatati Haljala valla Haljala aleviku Rakvere mnt 22 maaüksuse detailplaneeringu koostamine.

Planeeringu ala suurus on ca 7000 m2 ja hõlmab Haljala alevikus paiknevat Rakvere mnt 22 maaüksust ja osaliselt Haljala-Käsmu teed.

Planeeringu eesmärgiks on maaüksusele täiendava hoonestusala määramine. Ehitustingimuste seadmine planeeritavatele hoonetele. Juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkude lahendamine. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.