« Tagasi

Vanamõisa küla, Õiekobara maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja arutelu protokoll ja tulemused

Vanamõisa küla, Õiekobara maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 01.02.2021 - 15.02.2021. Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid või täpsustusi planeeringule 16.02.2020 seisuga ei esitatud.

Vanamõisa küla, Õiekobara maaüksuse detailplaneeringu avalikku arutelu, kuna avalik väljapaneku jooksul kirjalikke arvamusi ei esitatud, lähtuvalt planeerimisseaduse § 136 lg 2 ei korraldatud.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusel võib detailplaneeringu esitada vallavalitsusele vastuvõtmiseks.