« Tagasi

Majandus- ja hankejuhina alustas tööd Avo Bergström

Alates 8. juunist töötab Haljala vallavalitsuses majandus- ja hankejuhina Avo Bergström, kes on varasemalt täitnud Vallavalitsuse liikme kohustusi. Avo jätkab Vallavalitsuse töös osalemist.

Avo on lõpetanud keskkooli Haljalas ning erialase hariduse omandanud Sisekaitseakadeemias. Töökogemust on värskel vallaametnikul nii avalikust kui ka erasektorist. „Olen töötanud politseis, seega avalik teenistus mulle võõras ei ole," sõnas Avo Bergström, „Alates 2006. aastast olen aga tegelenud ettevõtlusega kinnisvara- ning haldus- ja hooldusteenuste valdkonnas.

Majandus- ja hankejuhi peamiseks tööülesandeks on majandus- ja planeerimisosakonna töö juhtimine, osakonnale pandud ülesannete täitmise tagamine ning hankemenetluste läbiviimine.

Avo sõnab, et majandus- ja hankejuhina soovib panustada valla arengusse ja heasse toimimisse. „Olen kohaliku inimesena ning vallavalitsuse liikmena hästi kursis, kuidas meie vallal läheb ja kuidas võiks minna, see oli peamine ajend, et vallavalitsuses tööle asuda".

Majandus- ja hankejuht Avo Bergström soovib, et Haljala valla areng oleks jätkusuutlik ja pidev. „Annan oma panuse, et Haljala vald areneks ja toimiks hästi. Peame hoidma oma vara parimal võimalikul moel ning otsima pidevalt võimalusi, kuidas valda korrastada ja uuendusi ellu viia," lisas Bergström, kelle sõnul on kaks olulist objekti valla koolid. „Haljala koolihoone ehitus peaks varsti algama, aga peame juba mõtlema järgmise suure väljakutse peale, kuidas Võsu lasteaia ja põhikooli hoonega samuti ehituseni jõuda."

Avo ootab vallaametniku töölt põnevust. „Kuna juba majandusvaldkond on niivõrd lai ja põnev, siis loodan, et seda põnevust jagub ka ametniku töösse."  

Majandus- ja hankejuht Avo Bergströmi lemmikspordialaks on korvpall, mida ka ise vabal ajal harrastab. Avo kuulub nende hulka, kes kevadest sügiseni mootorrattaga sõitmist naudivad. Üleüldse on Avo suur auto- ja motospordi sõber.

 

Tervitame vallavalitsuse meeskonna poolt Avot oma meeskonda ning soovime talle vallaametniku töös palju edu!

 

Majandus- ja hankejuht Avo Bergströmi kontakt:

tel 5621 7200

e-post avo.bergstrom@haljala.ee

Avo töökoht asub Haljala teenuskeskuses