« Tagasi

Vallavara võõrandamine kirjaliku enampakkumise korras

Haljala Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise järgnevate kinnisasjade ja korteriomandite võõrandamiseks:

 • korteriomand aadressil Trahteri tee 7-2, Aaspere küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond, mille üldpind on 42,7m2 (kahetoaline). Enampakkumise alghind on 5700 eurot;
 • korteriomand aadressil Kressaia korter 1, Kõldu küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond, mille üldpind on 27,9m2 (ühetoaline). Enampakkumise alghind on 1000 eurot;
 • korteriomand Kressaia korter 2, Kõldu küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond, mille üldpind on 53,9m2 (kolmetoaline). Enampakkumise alghind on 1600 eurot;
 • kinnistu aadressil Raamatukogu, Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond, katastritunnusega 19001:001:0900. Enampakkumise alghind on 89 000 eurot;
 • kinnistu aadressil Käntsakooli, Annikvere küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond, katastritunnusega 88702:002:0232. Enampakkumise alghind on 4100 eurot;
 • kinnistu aadressil Haraka, Eisma küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond, katastritunnusega 88703:002:0129. Enampakkumise alghind on 27 000 eurot.

 

Kirjalikud pakkumised tuleb esitada paberkandjal kinnises ümbrikus tekstiga „Enampakkumine (soovitud kinnisasja nimi). Mitte avada enne 18.08.2021 kell 11.00" postiaadressile Mere tn 6, Võsu alevik, Haljala vald, Lääne-Virumaa. Kirjalike pakkumiste esitamise tähtaeg on 18. august 2021 kell 10.00, pakkumiste avamise aeg on 18.08.2021 kell 11.00 ja pakkumiste avamise asukohaks Haljala vallavalitsuse II korruse saal, aadressil Mere tn 6, Võsu alevik, Haljala vald, Lääne-Virumaa.

 

Kinnisasja avalikul kirjalikul enampakkumisel osalemiseks peab osaleja esitama Haljala vallavalitsusele paberkandjal nummerdatult alljärgnevad andmed ja dokumendid:

 • avaldus enampakkumisel osalemiseks;
 • nõusolek kinnisasja ostmiseks enampakkumise teates toodud tingimustel;
 • enampakkumisel osaleja täielik nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht ja aadress, kontaktandmed; juriidilise isiku puhul nimi, registrikood, asukoht ja aadress, kontaktandmed;
 • juriidilisest isikust enampakkumisel osalejal põhikirjakohase pädeva organi otsus enampakkumisel osalemiseks ja kinnisasja pakkumishinna suuruse kohta;
 • juriidilisest või füüsiliselt isiku enampakkumisel osaleja esindaja puhul volikiri;
 • kinnisasja ostuks pakutav ostuhind sõnade ja numbritega, nende erinevuse korral arvestatakse sõnadega kirjutatud ostuhinna summat;
 • pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri;
 • koopia tagatisraha tasumist tõendavast dokumendist;
 • kinnisasja ostuhinna pakkumus tuleb esitada kinnises ümbrikus, millel peab olema pakkuja nimi ja aadress. Ümbrik peab olema varustatud tekstiga vastavalt ostetavale kinnisasjale „Enampakkumine (soovitud kinnisasja nimi). Mitte avada enne 18.08.2021 kell 11.00".

Iga kinnisasja enampakkumise raames esitatava ostupakkumise tagatisraha suurus on sada (100) eurot. Tagatisraha tuleb tasuda Haljala vallavalitsuse arveldusarvele EE291010502009480009 (SEB Pank) hiljemalt enampakkumiste esitamise tähtajaks. Enampakkumisel osalejale, kes ei osutunud enampakkumise võitjaks, tagastatakse tasutud tagatisraha enampakkumiste tulemuste kinnitamisest kolme (3) tööpäeva jooksul. Enapakkumise võitnud osalejale tagatisraha ei tagastata ning see arvestatakse  ettemaksuna tasumisele kuuluva kinnisasja ostu-müügi hinna sisse.

Kirjalik enampakkumine ja sellele lisatud dokumendid peavad olema vormistanud eesti keeles.

Kinnisasja enampakkumisel esitatud kinnisasja ostuhinna pakkumine peab olema esitatud eurodes.

Võõrandatava varaga saab tutvuda eelneval kokkuleppel kohapeal 26.07.-13.08.2021 Haljala Vallavalitsuse tööaegadel.

Kinnisasja ostu-müügi lepingu kulud, sh. notari tasud ja riigilõivu, tasub täies ulatuses kinnisasja ostja. Kinnisasja ostu-müügi ja omandiõiguse üleandmise asjaõigusleping sõlmitakse ühe (1) kuu jooksul alates enampakkumise tulemiste kinnitamisest Haljala Vallavalitsuse poolt. Hiljemalt kinnisasja ostu-müügi lepingu sõlmise hetkeks peab kinnisasja ostu-müügi hind olema laekunud Haljala Vallavalitsuse arveldusarvele või vallavalitsuse poolt määratud notari deposiiti.

Juhul, kui enampakkumise võitja ei sõlmi enampakkumise tulemuste kinnitamisest ühe (1) kuu jooksul kinnisasja ostu-müügi lepingut või ei ole tasunud kinnisasja ostu-müügi hinda, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise võitjale tagatisraha ei tagastata.

 

Lisainfo: majandusspetsialist Martti Sikka, tel 5333 8802, e-post martti.sikka@haljala.ee