« Tagasi

Haljala uus spordihoone ehitus saab üle 1 miljoni toetust

Rahandusministeerium ja Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) toetavad Haljala uue spordihoone ehitamist 1,04 miljoni euroga. Rahastus tuleb toetusmeetmest, millega toetatakse avaliku sektori liginullenergiahoone rajamist. Toetusmeetme vahendid tulevad Eesti süsinikdioksiidi (CO2) heitkoguste ühikute enampakkumisel saadavast tulust.

Haljala vallavanem Ivar Lilleberg sõnas positiivse rahastamisotsuse saamise järgselt, et toetuse saamine teeb ainult suurt rõõmu ja aitab spordihoone ehitamisele suurel määral kaasa.  "Toetuse saamine tähendab, et peame vähem laenuraha kasutama ning saame peale uue Haljala koolihoone ja võimla valmimist juba järgmiste objektide osas plaane teha".

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul on toetusmeetmete põhieesmärk kliimamõjude vähendamine ja rahaline kokkuhoid. „Uute hoonete rajamine või seniste renoveerimine aitab ühelt poolt kaasa inimtegevuse mõju vähendamisele kliimamuutustele, teisalt vähendab avaliku sektori kulusid praeguste ebatõhusate hoonete ülalpidamiseks," selgitas Aab.

Taotlusi liginullenergiahoonete rajamiseks või energiatõhusaks muutmiseks said esitada keskvalitsuse asutused ja kohalikud omavalitsused. Valitsusasutustele oli ette nähtud toetusi 9,3 miljoni euro ulatuses ning omavalitsustele 18,2 miljonit eurot.

Kohalikud omavalitsused saatsid RTK-le 21 taotlust liginullenergiahoonete rajamiseks, millest otsustati rahastada 20 taotlust. Suurim toetuse summa on 1,27 miljonit eurot, kõige väiksem 470 000 eurot. „Raha läheb väga õigesse kohta ja omavalitsuste tegevust selle kasutamisel tuleb tunnustada. Kohalikuks eluks ja teenuste osutamiseks vajalike hoonete madalamad ülalpidamiskulud tähendavad maksumaksja raha väiksemat kulu," tõi Aab välja. „Päris kindlasti soodustab parem keskkond kvaliteetsemat teenuste osutamist ja ka kättesaadavust."

RTK avaliku taristu talituse juhataja Marek Atoneni sõnul esitasid kohalikud omavalitsused projekte kõikjalt üle Eesti. „Kuigi enim projekte rahastatakse Harjumaalt – neli, esitati taotlusi kokku 12 erinevast maakonnast. Seetõttu saame toetada näiteks üheksa uue energiatõhusa lasteaia ehitamist, aga ka spordi ja huvitegevuse taristu rajamist," ütles Atonen.

Vaata toetatud projektide loetelu Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehelt.