« Tagasi

Võsu aleviku Luha tn 4a kinnistu detailplaneering

Haljala Vallavalitsus teatab, et Haljala Vallavalitsuse 14.07.2021 korraldusega nr 364 algatati Haljala vallas Võsu alevikus Luha tn 4a kinnistu (katastritunnus 92201:003:1620, registriosa nr 1768031, tootmismaa 100%, pindala 828 m2) detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu sihtotstarbe muutmine elamumaaks ja kinnistule ehitusõiguse määramine ühe paariselamu ehitamiseks. Luha tn 4a kinnistule on ligipääs Luha tänavalt. Võsu alevikus kehtib Vihula Vallavolikogu poolt 13.08.2003 kehtestatud Vihula valla üldplaneering, Luha tn 4a kinnistu jääb detailplaneeringu kohustusega alale. Algatatav detailplaneeringu koostamine on üldplaneeringu kohane. Uuringute vajadus selgub planeerimise käigus.