« Tagasi

Biojäätmete kogumise konteinerite ja kompostrite soetamine kodumajapidamisse - avatud taotlusvoor

Keskkonnainvesteeringute Keskus on avanud taotlusvooru kohalikele omavalitsustele toetamaks jäätmete liigiti kogumise taristu rajamist ja laiendamist. Toetatakse kodukompostrite (kuni 420 l suurusega) ja biojäätmete konteinerite (kuni 140 l suurusega) soetamist.

Toetuse taotlemiseks peab olema omavalitsusel infot, kui paljud majapidamised on huvitatud biojäätmete kodukompostri või konteinerite soetamisest. Toetust saavad ainult kinnistud, mis on liidetud korraldatud jäätmeveoga ja kus on olemas rahvastikuregistri andmete kohane elukoht vähemalt ühel isikul.

Haljala valla elanikel palume oma soovist soetada enda koju biojäätmete kodukomposter või konteiner teada anda hiljemalt 18.10.2021 aadressile merje.verhovits@haljala.ee või haljala@haljala.ee.

Huviliste nimekirja alusel hakkame taotluse rahastuse korral majapidamistele kompostreid ja konteinereid üle andma. Kinnistuomanikul, kellele komposter või konteiner üle antakse, tuleb tasuda Haljala Vallavalitsusele kompostri või konteineri maksumusest omaosaluse määr 10%.

Lisainformatsioon planeerimis- ja keskkonnaspetsialist Merje Verhovitš telefonil 505 1127