« Tagasi

Haljala aleviku soojamajanduse arengukava avalik arutelu

Haljala aleviku soojamajanduse arengukava 2021-2032 eelnõu avalik väljapanek toimus 30. augustist kuni 12. septembrini.

Avaliku väljapaneku ajal oli kõikidel huvilistel võimalus arengukava eelnõuga tutvuda ning esitada soovi korral oma ettepanekuid. Avaliku väljapaneku jooksul laekusid mõned küsimused ja tähelepanekud, millele on juba vastatud. 
 

Sellest tulenevalt ei toimu arengukava eelnõu avalikku arutelu, mis esialgselt oli planeeritud toimuma 14. septembril Haljala teenuskeskuses.

 

Lisainformatsioon:

Avo Bergström

majandus- ja hankejuht

avo.bergstrom@haljala.ee