« Tagasi

Mittetulundusliku tegevuse toetus Haljala vallas

Haljala valla 2022. aasta eelarvest saab mittetulunduslikuks tegevuseks taotleda toetust. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. oktoober.

Toetuse andmise eesmärk on arendada kogukondade omaalgatuslikku tegevust ja soodustada valla elanike koostööd, toetada kultuuri-, spordi-, keskkonnakaitse, terviseedendamise, noorsootöö, regionaalelu edendamist ning muid ühistegevusi ja vaba aja veetmise võimalusi.

Toetuse liigid:

1) tegevustoetus: avalikkusele suunatud kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja veetmise tegevuste igapäevaseks korraldamiseks, tutvustamiseks ning jätkusuutlikkuse tagamiseks;

2) ühekordne toetus: Haljala valla elanikele suunatud kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja ürituse ühekordseks korraldamiseks, uue idee algatamiseks, tegevuste läbiviimiseks vajalike seadmete ja vahendite soetamiseks või mõnest fondist rahastatava projekti kaasfinantseerimiseks;

3) investeeringutoetus: Haljala vallas asuva avalikkusele suunatud hoone või avalikkusele suunatud rajatise projekteerimiseks, ehitamiseks või renoveerimiseks.

 

Toetuse saamiseks tuleb taotlejal esitada

- vormikohane taotlus (Toetuse taotlemise avaldus)

- taotluse eelarve (Avalduse lisa – eelarve)

- muud toetuste korras nõutud lisad (põhikiri, liikmete nimekiri, hinnapakkumused või –kalkulatsioonid jm).

 

Lühiülevaade taotlemise korrast (esitlus)

Palun saatke oma taotlus ja eelarve koos lisadega vähemalt 4-5 päeva enne tähtaega minu e-posti aadressil anneli.kivisaar@haljala.ee, et saaksin need enne, kui te taotluse valla üldmeilile registreerimiseks saadate, üle vaadata - vajadusel jõuate midagi täiendada, parandada või muuta.

 

Lisainformatsioon:

Anneli Kivisaar

arendus- ja kogukonnaspetsialist

tel 525 1127

e-post anneli.kivisaar@haljala.ee