« Tagasi

Haljala vallavalitsus: täiendav audit tuvastas varasemad endise pearaamatupidaja poolt toime pandud rikkumised

Haljala vallavalitsus

PRESSITEADE

28.09.2021

 

Käesoleva aasta maikuus tuvastas Haljala vallavalitsus, et endine valla pearaamatupidaja on omandanud valla raha, mistõttu otsustas Haljala Vallavalitsus tellida täiendava auditi varasemate rikkumiste tuvastamiseks.

Raamatupidamistehingute kontrollimiseks tellitud auditi lähteülesandeks seati aastatel 2016-2021 aset leidnud töötasuarvestuse ja väljamaksete ning sularahatehingute kontrollimine.

Auditi tulemusel on selgunud, et vallavalitsuse endine pearaamatupidaja on valla raha omastanud auditeeritud perioodil vähemalt 2017. aastast alates. Haljala vallavanem Ivar Lillebergi sõnul võis juba enne auditi valmimist oletada, et rikkumisi võib välja tulla ka varasemast ajast. „Audit kinnitas, et endine pearaamatupidaja on juba ühinemisperioodi algusest alates avalikku raha omandanud," kommenteeris Ivar Lilleberg, kelle sõnul tundub, et skeem, kuidas omastamine toimus, on olnud algusest peale sama.

Vallavanema sõnul on majandusaasta aruande auditeerimise käigus avastatud summa, mille omastamine toimus 2020. aastal, tänaseks vallale tagasi makstud. „Vallale tekitatud rahaline kahju on suur. Auditi käigus selgunud varasema omastamise suhtes esitame kindlasti nõude, et vallale raha tagastataks," selgitas vallavalitsuse edasisi samme vallavanem Ivar Lilleberg ning lisas, et Politsei- ja Piirivalveametit on auditi tulemustest teavitatud.

Alates juulist alustasid vallavalitsuses tööd uus finantsjuht ja raamatupidaja. Vallavanem Ivar Lillebergi sõnul on juba astutud samme, et avaliku raha kasutamine läbipaistvamalt toimuks. „Oleme vähendanud sularahatehinguid ning lõpetanud pangakaartide kasutamise, sest selleks puudub lihtsalt vajadus. Töötasude arvestus käib samuti teistmoodi, raamatupidaja teeb eeltöö ära ning finantsjuht kontrollib seejärel üle," kommenteerib Ivar Lilleberg muudatusi rahandusosakonna töös. „Järgmise sammuna muudame eelarve täitmise jälgimise läbipaistvamaks, et alaeelarvete eest vastutajatel oleks võimalik kandeid näha ja vajadusel kontrollida."

 

Lisainfo:

Ivar Lilleberg

Haljala vallavanem

tel +372 5656 6930

e-post ivar.lilleberg@haljala.ee

 

Teate edastas:

Kent Kerner

avalike suhete spetsialist

tel +372 5194 7655

e-post kent.kerner@haljala.ee