« Tagasi

Haljala vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise raieõiguse võõrandamiseks

Enampakkumise käigus võõrandatakse Haljala aleviku Võsu mnt 16b maaüksuse raieõigus. Raiemaht on 1344 tihumeetrit.

Haljala aleviku Võsu mnt 16b maaüksuse raieõiguse võõrandamiseks korraldatava kirjaliku enampakkumise tingimused

1.            Enampakkumises osalemiseks tuleb esitada kirjalikud pakkumised paberkandjal aadressile Mere tn 6, Võsu alevik, Haljala vald, Lääne-Virumaa.

2.            Kirjalike pakkumiste esitamise tähtaeg on 19. oktoober 2021 kell 10.00, pakkumiste avamise aeg on 19. oktoober 2021 kell 10.30 ja pakkumiste avamise asukoht Haljala vallavalitsuse II korruse saal (aadressil Mere tn 6, Võsu alevik).

3.            Enampakkumise osavõtutasu on 100 eurot. Osavõtutasu tuleb tasuda Haljala vallavalitsuse arveldusarvele EE291010502009480009 (SEB Pank) hiljemalt punktis määratud enampakkumiste esitamise ajaks. Osavõtutasu ei tagastata.

4.            Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks peab osaleja esitama Haljala vallavalitsusele paberkandjal nummerdatult alljärgnevad andmed ja dokumendid:

4.1.        avaldus enampakkumisel osalemiseks;

4.2.        nõusolek raieõiguse võõrandamiseks enampakkumise teates toodud tingimustel;

4.3.        enampakkumisel osaleja täielik nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht ja aadress, kontaktandmed; juriidilise isiku puhul nimi, registrikood, asukoht ja aadress, kontaktandmed;

4.4.        juriidilisest isikust enampakkumisel osalejal põhikirjakohase pädeva organi otsus enampakkumisel osalemiseks ja raieõiguse võõrandamise pakkumishinna suuruse kohta;

4.5.        juriidilisest või füüsilisest isiku enampakkumisel osaleja esindaja puhul volikiri;

4.6.        raieõiguse ostuks pakutav ostuhind sõnade ja numbritega, nende erinevuse korral arvestatakse sõnadega kirjutatud ostuhinna summat;

4.7.        pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri;

4.8.        koopia osavõtutasu tasumist tõendavast dokumendist;

4.9.        Raieõiguse ostuhinna pakkumus tuleb esitada kinnises ümbrikus, millel peab olema pakkuja nimi ja aadress. Ümbrik peab olema varustatud tekstiga vastavalt ostetavale kinnisasjale „Enampakkumine Võsu mnt 16b raieõigus. Mitte avada enne 19.10.2021 kell 10.30".

5.            Kirjalik enampakkumine ja sellele lisatud dokumendid peavad olema vormistanud eesti keeles ning ostuhinna pakkumine peab olema esitatud eurodes.

6.            Enampakkumises osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumiste tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni raieõiguse võõrandamise lepingu sõlmimiseni.

7.            Enampakkumisel osaleja kinnitab pakkumist tehes, et on raieõiguse objekti põhjalikult üle vaadanud, ta on teadlik objekti seisukorrast, raiemahust, kitsendustest ja ei oma raieõiguse objekti seisukorra osas mingeid pretensioone enampakkumise korraldajale.

8.            Enampakkumisel osalemiseks tuleb raieõiguse objekt koos vallavara võõrandamise komisjoni liikmega kohapeal üle vaadata. Raieõiguse objektiga saab tutvuda eelneval kokkuleppel kohapeal ajavahemikul 11.-18.10.2021 Haljala Vallavalitsuse tööaegadel.

9.            Raiete teostamine peab toimuma vastavalt metsateatisele nr 50000532254 ning arvestada tuleb Keskkonnaameti ja enampakkumise korraldaja poolsete tingimustega.

10.          Raieõiguse võõrandamise leping sõlmitakse ühe (1) kuu jooksul alates enampakkumise tulemuste kinnitamisest Haljala Vallavalitsuse poolt.

 

Lisainformatsioon:

Avo Bergström, majandus- ja hankejuht, telefon 5621 7200, e-post avo.bergstrom@haljala.ee.

 

OLULISED FAILID

Haljala Vallavalitsuse 01.09.2021 korraldus nr 447 "Haljala aleviku Võsu mnrt 16b maaüksuse raieõiguse võõrandamine"

Enampakkumise tingimused

Keskkonnaameti metsateatis