« Tagasi

Haljala vallavalitsus kutsub üles esitama ettepanekuid 2022. aasta kaasava eelarve rakendamiseks

18. oktoobrist kuni 8. novembrini ootab vallavalitsus ettepanekuid, kuhu järgmise aasta kaasava eelarve vahendid suunata.

Kaasava eelarve objektiks on Haljala vallaga seotud investeeringute tegemine, projektide elluviimine või ürituste korraldamine. Kaasava eelarve tulemusel elluviidav peab pakkuma avalikku hüve, olema vallaruumis avalikus kasutuses ning selle teostamise tulemusel ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele. Kaasava eelarve suurus on 10 000 eurot ning ettepanek peab olema teostatav ühe eelarveaasta jooksul.

Esitatud ettepanekuid hindab vallavalitsuse komisjon. Hindamisel arvestatakse kasusaajate hulka, mõju avalikule ruumile, originaalsust, kogukonna kaasamist, koostöö soosimist ja mõju järgmiste aastate eelarvetele. Komisjon suunab hindamisalustele vastavad ettepanekud avalikule hääletusele.

 

ETTEPANEKUTE ESITAMISEST

Ettepanekuid saab esitada iga vähemalt 16-aastane Haljala valla elanik. Ettepanekute esitamine toimub ajavahemikul 18.10.-08.11.2021, kas paberkandjal (ettepanek tuleb tuua või saata aadressile Mere tn 6, Võsu alevik) või digitaalselt e-posti teel haljala@haljala.ee.

 

Esitatud ettepanek peab sisaldama:

1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi;

2) kirjeldust, mis iseloomustab lühidalt ettepaneku sisu, eesmärki ja olulisust Haljala valla jaoks;

3) sihtrühma, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest kasu, ürituse korral hinnangulist sihtrühma suurust või eeldatavat osalejate arvu.

4) hinnangulist maksumust;

5) muud olulist infot (teostamise eeldatavat ajakava ja kirjeldust sellest, mida oleks ettepaneku hindajail lisaks oluline teada).

 

Ettepanekute esitamiseks tuleb kasutada vastavat vormi (allalaetav fail).