« Tagasi

Osale Lääne-Virumaa elanike liikumisharjumuste ja -hoiakute uuringus

Lääne-Viru Omavalitsuse Liit, Lääne-Viru Tervisenõukogu ja Lääne-Virumaa Spordiliit viivad läbi uuringut, mille eesmärgiks on kaardistada Lääne-Virumaa elanikkonna liikumisharjumused ning -hoiakud, et tulemustele tuginedes saada sisendit maakonna arengu planeerimiseks.

Regionaalne maakonnapõhine uuringuvajadus tuleneb soovist võrrelda Eesti ja Lääne-Virumaa elanikkonna liikumisharjumusi ja seda kas ja kuidas Lääne-VIrumaa tihe- ja hajaasustuste elanike tulemused erinevad üksteisest ja Eestiga üldiselt.

Küsitlus on mõeldud täitmiseks igale Lääne-Virumaa elanikule, seega olete oodatud küsitlusele vastama ja küsitlust edasi jagama oma Lääne-Virumaa sõprade ja tuttavate seas. Ootame igalt vastajalt just tema kohta käivaid vastuseid, mis kajastavad liikumisharjumusi täpselt nii nagu need tegelikult on.

Küsitlus on anonüümne ja selle tulemusi kasutatakse sisendina tervisespordiradade, kergliiklusteede ja välijõusaalide kasutamise analüüsimiseks. Andmestiku haldamisel järgitakse andmekaitse reegleid ja seda ei jagata kolmandate isikutega.

 

Küsitlust saab täita: https://lingid.ee/laanevirusport

 

Lisainfo ja küsimused:

Kandela Õun (kandela.oun@ut.ee), TÜ Pärnu kolledž

Kadri Viigipuu-Joorits (info@lvsl.ee), Lääne-Virumaa Spordiliit